خدمات موجود در اندونزی

برخی از خدمات به دلیل محدودیت های ویروس کرونا به طور موقت در دسترس نیستند. لازم به یادآوری است که تمامی دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی در حال حاضر بسته بوده و و برخی از خدمات یا تماسها تنها از راه دور قابل انجام است.

همچنین توجه داشته باشید که خدمات زیر تنها در اختیار پناهندگان و پناهجویانی است که خارج از مراکز اسکانی که تحت نظارت آی او ام است زندگی میکنند. اگر شما تحت آی او ام زندگی میکنید، لطفا درمورد گزینه های موجود برای شما با آی او ام مشورت نمایید.


اطلاعات مرتبط:

<< Back to Indonesia homepage برگشت به صفحه اصلی اندونزی >> Select another country on our Help pageانتخاب کشور دیگر در صفحه دریافت کمک