برگشت به وطن خود

اگر در صورت داشتن امنیت خواهان بازگشت به  کشورتان باشید ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  در به دست آوردن  اطلاعات مورد نیاز کمک میکند و شما را به  برنامه ای به نام بازگشت داوطلبانه  مساعدت شده و ادغام مجدد رجوع میدهد که توسط سازمان بین المللی مهاجرت اداره می شود. این  برنامه، بازگشت شما را تسهیل کرده و در هزینه های سفر نیز کمک میکند

. لطفا توجه داشته باشید در صورت خطرناک بودن بازگشت به کشورتان،  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما کمکی نمیتواند بکند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنین میتواند در مورد وضعیت کشور و منطقه شما برایتان اطلاعات فراهم ساخته، شما را به آی او ام معرفی کرده، و به شما در روند اداری (تهیه اسناد لازمه) درکشور اندونزی یاری کند. در صورت تایید واجد شرایط بودن شما از طرف آی او ام ،اندکی کمک نقدی نیز به شما داده خواهد شد. لطفا به یاد داشته باشید که این تصمیم توسط آی او ام گرفته میشود و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هیچ نقشی در آن ندارد. اگر مایل به بازگشت به کشورتان هستید از طریق آدرس زیر درخواست ارایه کنید :https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  

برای گام های بعدی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با شما تماس خواهد گرفت.

اگر فاقد پاسپورت باشید آی او ام برای دریافت پاسپورت جدید به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی به کشورتان بازگردید.


معلومات مرتبط

<< Back to Indonesia homepage >> Select another country on our Help page