اسکان مجدد

اسکان مجدد چیست؟

اسکان مجدد انتخاب و انتقال پناهندگان از کشوری که در آن برای پناهندگی ثبت نام کرده اند به کشور سومی میباشد که  آن ها را به عنوان پناهنده قبول کرده ، و به آنها  اقامت دائمی  بدهد.

 اسکان مجدد شما بستگی به موجودیت سهمیه ها و معیار های پذیرش کشور اسکاندهنده و نیازهای خاص شما دارد. با  توجه به محدود بودن سهمیه های موجود  برای اسکان مجدد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی و کشورهای اسکان دهنده اولویت را به کسانی میدهند که آسیب پذیرتر هستند.

کشورهای اسکان مجدد هر سال تنها تعداد محدودی از سهمیه های اسکان مجدد را ارائه می دهند که کمتر از ۱٪از جمعیت پناهندگان را در سراسر جهان بهره مند می کند. از آنجایی  که اندونزی میزبان تعداد نسبتا کمی از پناهندگان در مقایسه با دیگر کشورها است، تعداد مکان های اسکان مجدد ارائه شده برای پناهندگان در اندونزی به مراتب کمتر از آن چیزی است که انتظار میرود. به راحتی میتوان بیان کرد که تعداد پناهندگان  در اندونزی به مراتب بیشتر از سهمیه های موجود برای اسکان مجدد میباشد .بنابراین بیان این  موضوع مهم است که که بسیاری از پناهندگان در اندونزی ممکن است هرگز نتوانند از امکان اسکان مجدد بهره مند شوند.

تمام خدمات اسکان مجدد, اطلاعات و اسناد مربوط به آن رایگان است و اگر شخصی  برای فراهم کردن خدمات اسکان مجدد و یا اسناد سفر  از شما  پول و یا خدمتی درخواست کرد لطفا این مورد را با فرستادن ایمیل به آدرس زیر به صورت مفصل گزارش دهید:[email protected]. ارایه حقایق تحریف شده (از جمله پیوندهای خانوادگی، ترکیب خانواده، و ادعای پناهندگی) در طول هر مصاحبه اسکان مجدد ممکن است منجر به رد  پرونده اسکان مجدد شود. هر گونه تلاش برای سوء استفاده از این روند ممکن است منجر به رد و همچنین اقدام قانونی نیز شود.

من اهل افغانستان هستم، آیا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می تواند به من کمک کند تا به کشور دیگری نقل مکان کنم؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از بیان افزایش فرصت های اسکان مجدد برای پناهندگان افغان از طرف برخی کشورها استقبال میکند.با این حال، برنامه اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنها از طریق روند موجود کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و فقط برای کسانی است  که واجد شرایط معیارهای سخت گیرانه میاشند.

اسکان مجدد تنها برای تعداد بسیار کمی از پناهندگانی است که  در کشور محل سکونت بیشترین نیاز به آن را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ها، لطفاً با بخش اطلاعات اتباع افغانستان مشورت کنید و همچنین اگر می خواهید در مورد برنامه های الحاق خانواده بیشتر بدانید، میتوانید با وب سایت کمک به افغانستان   و یا صفحه الحاق  خانواده  آن مشورت کنید

فرصتهای محدود برای اسکان مجدد

این که آیا پناهندگان ممکن ازاسکان مجدد برخوردار شوند یا نه  بستگی به در دسترس بودن مکان های اسکان مجدد ارائه شده توسط کشورهای اسکان مجدد، معیارهای پذیرش کشور اسکان مجدد، و نیازهای خاص پناهندگان دارد. با توجه به تعداد محدود مکان های  موجود برای اسکان مجدد،  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی و کشورهای اسکان مجدد  اولویت را  به کسانی  میدهند که آسیب پذیرتر از سایرین  هستند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پس از بررسی دقیق نیازها  و وضعیت فعلی پناهندگان را برای اسکان مجدد شناسایی می کند.این روند مداوم است و هر پناهنده ای که معیارهایی مطابق معیارهای سخت گیرانه برای واجد شرایط بودن را داشته باشد  می تواند برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود  و متعاقبا با آنها تماس گرفته خواهد شد.

اگر شما در حال حاضر دارای پرونده فعال برای اسکان مجدد هستید و میخواهید در مورد وضعیت پرونده خود  اطلاعات بیشتری دریافت کنید میتوانید درخواست خود را از آدرس زیر بیان کنید: https://enketo.unhcr.org/fmYrpTgM 

چرا فرصت اسکان مجدد محدود است؟

این کشورهای اسکان مجدد است که تصمیم می گیرند که چند پناهنده برای اسکان مجدد  داشته باشند و آنها هیچ تعهدی برای ارایه اسکان مجدد نداشته و قادر به محدود کردن  آن نیز میباشند آنها همچنین میتوانند معیارهای خود رابرای این امر تحمیل کنند. مهم به ذکر است که نیاز به اسکان مجدد پناهندگان در سطح جهانی به مراتب بیش از مکان های موجود برای اسکان مجدد میباشد. بر اساس پیش بینی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیاز به اسکان مجدد در سطح جهانی برای سال ۲۰۲۲، ۱٫۴۷میلیون نفر از میان حدود ۲۵میلیون پناهنده میباشد که این میزان یعنی  کمتر از ۱٪از پناهندگان نیازمند اسکان مجدد امکان آن را دارند.

آیا من حق اسکان مجدد را دارم؟

هیچ پناهنده ای حق اسکان مجدد ندارد. در هیچ کجای کنوانسیون پناهندگان، یا هر ابزار حقوق بین الملل دیگری، بیان نشده است  که پناهندگان حق اسکان مجدد دارند.در سطح جهانی اسکان مجدد همواره گزینه ای برای گروه کوچکی از پناهندگان بوده است و نیازها بسیار بیشتر از مکان های موجود است.

در صورتی که شما به شیوه ای توهین آمیز، تهاجمی یا خشونت آمیز، از جمله با خیمه زدن در  اطراف دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا دفاتر همکار آن ، و به صورت خشونت آمیز خواستار اسکان مجدد باشید,  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ممکن است مجبور شود شما را غیر واجد شرایط اسکان مجدد تلقی نماید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل چگونه پناهندگان را برای اسکان مجدد شناسایی/اولویت بندی می کند؟

با توجه به محدود بودن  مکان های اسکان  در سطح جهانی و اندونزی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باید آسیب پذیرترین پناهندگان را برای اسکان مجدد در اولویت قرار دهد.

در حین شناسایی پناهندگان برای اسکان مجدد, کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد معیارهای استاندارد جهانی  داشته و متناسب با آن معیارها به صورت عینی و شفاف  برای شناسایی افراد عمل می کند. هر پرونده مطابق تمایزات خاص خود بررسی میشود. اطلاعات ارائه شده از طریق کانال های ارتباطی مختلف مورد توجه قرار می گیرد و وضعیت هر پرونده با سنجش واجد شرایط بودن برای اسکان مجددو با دقت بررسی خواهد شد.  اقامت طولانی مدت در اندونزی را می توان به عنوان نشانگر آسیب پذیری در نظر گرفت، با این حال، معیار مستقلی برای واجد شرایط بودن اسکان مجدد نمیباشد.علاوه بر این، کشورهای اسکان مجدد نیز معیارهای خاص خود را دارند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باید این معیارها را نیز در نظر بگیرد.

تصمیم گیری برای اسکان مجدد بر عهده چه کسی است؟

در حالی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگان را برای رسیدگی به اسکان مجدد  شناسایی می کند وبرای تشخیص واجد شرایط بودن با آنها مصاحبه می کند ، تصمیم نهایی برای پذیرش پناهنده برای اسکان مجدد توسط کشورهای اسکان مجدد انجام میگیرد و نه  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.

چرا کشورهای اسکان مجدد کتار سایر موارد معیارهایی نیز  بر اساس ملیت، و اندازه خانواده، دارند؟

کشورهای اسکان مجدد مکان های اسکان مجدد را از سخاوت خود ارائه می دهند و آزادند معیارهای مختلفی را تحمیل کنند.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان از حذف این معیارها و محدودیت ها و فراگیرتر کردن مکان های اسکان مجدد طرفداری می کند.

Iمن شنیده ام که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افرادی را که مورد پزشکی دارند برای اسکان مجدد  در اولویت قرار می دهد، آیا این حقیقت دارد؟

همه پناهندگانی که مشکل بیماری دارند برای اسکان مجدد ارجاع نمی شوند. تحت رده موارد پزشکی نیز معیارهای خاصی برای اسکان مجدد وجود دارد.همچنین باید توجه داشت که کشورهای اسکان مجدد نیز معیارهایی برای موارد پزشکی دارند و تنها تعداد کمی از موارد را قبول میکنند. در هنگام ارزیابی واجد شرایط بودن برای اسکان مجدد,     کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  وضعیت پزشکی را همراه با دیگر نیازهای حمایوی بررسی می کند.

من بیش از 8 سال است که در اندونزی هستم اما شامل اسکان مجدد نشده ام.با این حال، برخی از پناهندگانی که در سال 2016/2017 وارد شدند،  قبل از من اسکان مجدد دریافت کرده اند. چرا؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی پناهندگان را برای اسکان مجدد بر اساس آسیب پذیری و نیازهای  حمایوی آنان در اولویت قرار می دهد.طول اقامت در اندونزی می تواند یکی از ملاحظات در هنگام ارزیابی واجد شرایط بودن اسکان مجدد باشد، با این حال، این به تنهایی برای واجد شرایط بودن  کافی نخواهد بود.از آنجا که فرصت اسکان مجدد محدود است، ممکن است برای همه پناهندگان در اندونزی در دسترس نباشد.

اندونزی یک کشور ترانزیتی برای اسکان مجدد نبوده و تا زمان شناسایی  راه حل های مناسب، پناهندگان باید آماده اقامت طولانی  باشند. اگر شخصی قبل ازآمدن شما به اندونزی به شما گفته باشد که  در اندونزی به طور خودکار  اسکان  مجدد خواهید شد، این شخص به شما اطلاعات نادرست داده اند.

آیا من قطعا شامل اسکان مجدد خواهم شد؟

Nنه زیرا اسکان مجدد حق بلقوه شما نبوده و بستگی به مکان های در دسترس برای اسکان مجدد دارد. اگر شما واجد شرایط باشید ممکن است برای اسکان مجدد در نظر گرفته شوید.

I شنیدم که مردان مجرد  را برای اسکان مجدد از اندونزی در اولویت قرار نمی دهند، آیا این درست است؟

نه ، اين درست نيست . مردان مجرد نیز برای اسکان مجدد در نظر گرفته می شوند اگرشامل معیارهای آسیب پذیری باشند.

من سال هاست که در اندونزی هستم و هنوز مصاحبه ام را برای تعیین وضعیت پناهندگی نداشته ام. آیا این بدین معنی است که من  نميتوانم اسکان مجدد داشته باشم؟

بر اساس مقررات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، دولت اندونزی هیچ تمایزی  بین پناهندگان و پناهجویان نشان نمیدهد و با همه آنان به صورت یکسان رفتار میشود. اشخاص مورد نظر بدون در نظر گرفته شدن وضعیت آنان  دسترسی برابر به خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را دارند.اگر شما برای اسکان مجدد شناسایی شده و یا پرونده شما به دنبال گزینه دیگیری برای وضعیت پناهندگی در کشور سوم باشد برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی یا آر اس دی دعوت خواهید شد.

اگر اسکان مجدد محدود باشد، آیا راه های دیگری برای سفر من به کشور سوم وجود دارد؟

به غیر از اسکان مجدد گزینه های دیگری در مورد راه حل های مربوط به کشور سوم موجود میباشد. درقسمت زیر برخی از گزینه هایی که پناهنگان در اندونزی میتوانند از آنان بهره مند شوند آمده است:

  1. اسپانسر شخصی ویا  اسپانسرتوسط یک انجمن 
  2. الحاق خانواده
  3. بورسیه
  4. فرصتهای شغلی یا نقل مکان نیروی کاری

هر یک از این گزینه ها معیارهای واجد شرایط بودن خاص خود را دارند که ممکن است گاهی بسته به سیاست مهاجرت یک دولت خاص تغییر کند. بنابراین به شما توصیه می شود که قبل از پیگیری هر گزینه ای معیارهای واجد شرایط بودن و سایر الزامات را بررسی کنید. اطلاعات دقیق در مورد گزینه های دیگر کشور سوم در وب سایت های کشورهای مشخص شده در دسترس است و درحین پروسه اسپانسری شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

اگر نتوانم  اسکان مجدد داشته باشم  یا به کشور سومی سفر کنم چه باید بکنم؟

شما می توانید مهارت های حرفه ای  به دست آورید، زبان  یاد بگیرید و خود را مشغول فعالیت های خلاقانه کنید تا خودتان را توانمند تر کنید. اگر شما برای اسکان مجدد شناسایی شده و یا  به دنبال گزینه های راه حل دیگر باشید این مهارت ها برای زندگی آینده شما مفید خواهد بود.

اگر من واجد شرایط برای اسکان مجدد باشم آیا می توانم  کشورسوم را انتخاب کنم ؟

نخیر. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  قبل از تصمیم گیری در مورد کشور اسکان مجدد برای شما، تمامی عوامل مربوطه ، از جمله وضعیت خانوادگی شما، پیوندهای خانوادگی در کشورهای سوم، و سهمیه های اسکان مجدد موجود در کشورهای اسکان مجدد را در نظر می گیرد.

اگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده ام را به کشوری تسلیم کند پروسه تصمیم گیری چه مدت طول خواهد کشید؟

هر کشور اسکان مجدد فرایند تصمیم گیری خاص خود را دارد و هر پرونده نیز متفاوت است. برای برخی از پناهندگان پروسه ۶ ماه طول میکشد در حالی که برخی دیگر سال ها منتظر می مانند.بنابراین دادن بازه زمانی دشوار است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای تسریع  روند اسکان مجدد پناهندگانی که برای چندین سال منتظر تصمیم گیری از کشور اسکان مجدد هستند، چه می کند؟

کشورهای اسکان مجدد فرایند تصمیم گیری خاص خود را دارند و مدت زمان تصمیم گیری از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نمی تواند بر روند تصمیم گیری کشورهای اسکان مجدد تأثیر بگذارد. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به طور منظم پیگیرپرونده ثبت شده خواهد بود و برای تسریع روند پرونده مورد نظر تلاش خواهد کرد.

اگر پرونده من از طرف یک کشور اسکان مجدد رد شود آیا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  پرونده ام را به کشور دیگر ارائه میکند؟

پرونده به صورت خودکار ثبت دوباره نمیشود و  و هر پرونده ای به صورت تک به تک مورد ارزیابی قرار میگیرد.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده شما بر اساس معیارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سهمیه های موجود کشورهای اسکان مجدد دوباره ثبت و ارسال خواهد شد یا خیر.تنها تعداد کمی از  پرونده ها را می توان دوباره به کشور دیگری ارائه کرد.

اگر پرونده من توسط کشور اسکان مجدد پذیرفته شود، چه مدت باید تا خروج صبر کنم؟

تاریخ سفر شما به نتایج معاینات پزشکی و بررسی پیش زمینه (سوابق) امنیتی توسط کشور اسکان مجدد بستگی دارد. کشور اسکان مجدد نیز باید برای ورود شما برخی آمادگیها از جمله حامیان مالی، مسکن، کورس های زبان، و  آشنا سازی فرهنگی را داشته باشد.به طور متوسط خروج در ظرف شش ماه از پذیرش انجام میگیرد ولی این مورد می تواند به پرونده بستگی داشته باشد.

شنيدم که دريافت واکسن هاي خاص مانع از اين ميشود که من براي اسکان مجدد به کشور سوم بروم.

در حال حاضر هیچ الزام خاصی در مورد واکسن برای رفتن پناهندگان برای اسکان مجدد به یک کشور سوم وجود ندارد. .تمام واکسن های مجوز دار از طرف سازمان بهداشت جهانی به طور کامل آزمایش شده ا و در جلوگیری از تاثیرات بیماری کوید میسر هستند. دریافت هر نوع واکسنی شانس اسکان مجدد شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، با این حال، دریافت نکردن واکسن می تواند شما را در برابر بیماری شدید آسیب پذیر کند.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکا تلاش های فوق العاده ای برای ارائه واکسن به پناهندگان و پناهجویان انجام داده اند .بنابراین ما شما را تشویق به دریافت واکسن های موجود در کشور محل اقامت می کنیم


اطلاعات مرتبط