فرصت های تحصیلی

اگر شما دارای مدرک تحصیلی خاصی هستید، میتوانید  از برنامه های مختلف بورسیه بهره مند شوید.شما می توانید گزینه های متفاوت  بورسیه را در پلت فرم فرصت های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیابید اما لطفا به یاد داشته باشید که  در این  پلت فرم همچنین میتوانید اطلاعات در مورد فرصت ها در اندونزی را نیز ببینید و نه فقط در کشورهای دیگر.- https://services.unhcr.org/opportunities/ 


معلومات مرتبط