مسیرهای تکمیلی: استعدادهای فرا مرزی

استعداد فرامرزی (TBB)  ) یک سازمان غیرانتفاعی است که متعهد به باز کردن مسیرهای نیروی کار پویا برای پناهندگان و سایر افراد بیجا میباشد. تمرکز  برTBB روی اسکان مجدد پناهندگان نمی باشد، بلکه پناهندگان را با فرصت های شغلی بین المللی متصل می کند تا  امکان کار کشورهایی پیدا کنند که بتوانند به حقوق و ثبات کامل دسترسی داشته باشند.

در صورت علاقه بیشتر می توانید به https://www.talentbeyondboundaries.org/  مراجعه کنید و لطفاً گزینه  “for job seekers” را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشترمتناسب با خود را بیابید.

برای جزئیات بیشتر در مورد ثبت نام در Talent Beyond Boundaries( استعدادهای فرا مرزی)، معیارهای واجد شرایط بودن و سایر سوالات متداول، به https://www.talentbeyondboundaries.org/talentcatalog مراجعه کنید. همچنین می توانید از صفحه فیس بوک TBB را دیدن کنید و برای نشان دادن علاقه خود به آن پیام ارسال کنید https://www.facebook.com/TalentBeyondBoundaries.