اسپانسر خصوصی ویا اسپانسر توسط یک انجمن

در برخی از کشورهای سوم گروهی از افراد یا سازمان ها می توانند در حمایت مالی پناهندگان برای سفر قانونی به آن کشور کمک کنند. نمونه ای از این گزینه برنامه اسپانسری خصوصی طولانی مدت کانادا است. الزامات این گزینه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین، شما نیاز به بررسی الزامات قبل از در نظر گرفتن این گزینه دارید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس زیر رجوع کنید: https://refugeesponsorship.org/ 

اگر شما پناهجو هستید و برای درخواست اسپانسر خصوصی  نیازمند نامه تعیین وضعیت پناهندگی میباشید می توانید با کمیساریای عالی پناهندگان تماس بگیرید – به بخش تعیین وضعیت پناهندگی رجوع کنید.


معلومات مرتبط