اطلاعات برای اتباع افغان

اگر در افغانستان هستید‚ لطفآ اطلاعات را در وب سایت کمک افغانستان بیابید. اگر در کشور های دیگر خانواده دارید ممکن است بتوانید از طریق الحاق خانواده به آنها بیپیوندید. فرصت های این امر به کشوری که خانواده شما در آن هستند و نحوه  ارتباط شما با آنها بستگی دارد. برای جزییات  بیشتر شما می توانید در صفحه پیوند مجدد خانواده در وب سایت کمک افغانستان  یا صفحه اندونزی سر بزنید.

من در مورد برنامه های ویژه ای شنیده ام که توسط کشور های دیگر برای کمک به افغان هایی که با آن کشورها  کار کرده اند یا برای سفر به آن کشور ها کار می کردند‚ ترتیب داده اند‚آیا سازمان ملل می تواند به من کمک کند تا به این مسآله  دسترسی پیدا کنم؟

برخی از کشور ها اخیرآ فرصت هایی را برای اتباع افعانستان  که با آن کشورها کار کرده یا  وابسته با آن  کشور ها  بوده اند اعلام کرده اند تا برای اجازه سفر به آن کشور ها درخواست دهند. این برنامه ها توسط این کشور ها ایجاد  شده ، و سازمان ملل UNHCR  افراد را به این برنامه ها رجعت نمیدهد و درخواست ها درین زمینه را بررسی نمیکند.

ممکن است برنامه های بیشتری در حال حاضر برای حمایت از مردم افغانستان در داخل یا  خارج از افغانستان در دسترس باشد  ویا در آینده نزدیک در دسترس قرار بگیرد.  سازمان ملل سعی خواهد کرد تا جدید ترین اطلاعات در مورد همچون برنامه های حمایت شده از طرف کشور ها را به روز رسانی نماید. جزئیات این برنامه ها را می توانید در وب سایت راه اندازی شده  توسط کشور مورد نظر دریافت نمایید. لطفآ برای تازه ترین اطلاعات و پیوند های انترنتی کشورهای مورد نظر به صفحه انترنتی UNHCR  افغانستان مراجعه نمایید.  

برخی از برنامه ها شامل موارد زیر است:

ایالات متحده امریکا

ایالات متحده امریکا اخیرآ فرصت های  را برای اتباغ افغان که با دولت‚ ارتش ‚سازمان های غیر دولتی‚  یا رسانه های ایالت متحده کار کرده یا وابسته بوده اند، اعلام کرده است. لطفآ از سایت های زیر از جزییات وزارت امور خارجه ایالات متحده دیدن کنید.

  • ویزه مهاجرتی ویژه (SIV) برای افغانهای که ازطرف و یا به نمایندگی از دولت امریکا کار میکردند.
  • ویزه مهاجرتی ویژه  (SIV)برای افغانهای که با نظامیان امریکایی منحیث ترجمان کار میکردند.
  • برنامه کمک به پناهندگان ایالات متحده امریکا  (USRAP) برنامه اولویت دوم (P2)

کانادا

برنامه  کانادایی برای اتباع افغانسانی که ”اشتغال آنها دارای  یک رابطه مهم و/ یا پایدار با دولت کانادا است“. از جمله مترجمان برای ارتش کانادا و کارمندان محلی که برای سفارت  کانادا کار کرده و یا کار  می کردند در دسترس است. لطفآ برای جزئیات  بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

انگلستان

بریتانیا دو برنامه را برای کارمندان شاغل محلی فعلی و سابق در افغانستان ایجاد کرده است. لطفآ برای جزییات بیشتر به سایت های زیر مراجعه کنید.

آیا سازمان می تواند  به من کمک کند تا به کشور دیگری سفر کنم؟

UNHCR از اعلامیه های چندین کشور مبنی بر افزایش فرصت های اسکان مجدد برای پناهندگان افغان استقبال می کند.  

با این حال برنامه اسکان مجدد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  تنها برای افرادی که معیار های  سخت گیرانه واجد شرایط بودن را دارند و از طریق فرآیند از قبل ایجاد شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قابل دسترسی خواهد بود.اسکان مجدد تنها یک گزینه برای تعداد بسیار کمی از پناهندگانی است که در کشوری که در آن زندگی می کنند بیشترین نیاز را دارند، بنا بر این فقط تعداد کمی واجد شرایط هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از قبل اطلاعات شما را دارد و در صورت  وجود هر فرصتی با شما تماس خواهد گرفت.

کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۳ تا کنون پناهندگان افغان را از اولین کشور های پناهنده به کشور های مختلف اسکان مجدد براساس نباز ها و شرایط  اسکان داده است. مدت زیادی  است ما این کار را به عنوان بخشی منظم از برنامه اسکان  مجدد جهانی خود ادامه می دهیم. در اندونزیا، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  به برسی افغان ها برای اسکان مجدد بر اساس  معیارهای و روند تعین شده  ادامه میدهد. این کار نه از طریق ارجاع  شخصی بلکه از طریق سیستم های شناسایی ، ارجاع و برسی موجود ما برای ارزیابی افراد با نیاز های بسیار بالا در کشور پناهندگی و تعیین اینکه آیا آنها  واجد شرایط اسکان مجدد هستند یا خیر صورت میگیرد.  گرچه ممکن است برخی از افراد به اسکان مجدد نیاز حیاتی داشته باشند و ممکن است معیار های واجد شرایط بودن را برآورده  کنند تا در آینده برای برسی اسکان مجدد ارائه شوند. این امر به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله شدت نیاز های  اسکان مجدد، وضعیت حمایتی، وضعیت کشور میزبان، در دسترس بودن مکان های  اسکان مجدد برای کشور های میزبان وغیره                              

آیا سازمان ملل در امور پناهندگان میتواند پرونده ام را به برنامه اولویت اول ایالات متحده امریکه (P1) رجعت بدهد؟

کمسیاریای عالی سازمان مللل متحد در امور پناهندگان از طریق برنامه اسکان مجدد موجود مواردی را به برنامه های اولویت۱

 ایالات متحده ارجاع می دهد. برنامه اسکان مجدد کمسیاریای عالی سازمان ملل  متحد  در امور پناهندگان از جمله رجعت دهی به برنامه اولویت ۱ ایالات  متحده تنها برای کسانی قابل دسترس خواهد بود که معیار های  سختگیرانه واجد شرایط بودن را داشته باشند و از طریق فرایند از قبل تعیین شده کمسیاریای عالی سامان ملل متحد در امور پناهندگان  قابل دسترسی میباشد. اسکان مجدد تنها یک گزینه برای تعداد بسیار کمی از پناهندگانی است که در کشور که در آن زندگی می کنند و بیشترین نیاز را دارند بنا براین  فقط تعداد کمی واجذ شرایط هستند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر به سوالات افغانستان- وزارت امور خارجه ایالات متحده رجوع کنید کنید.


اطلاعات مرتبط << Back to Indonesia homepageبازگشت به صفه اصلی اندونزی : >> Select another country on our Help pageکشور دیگری را در صفحه اصلی ما انتخاب کنید