فرصت توافقات مالی برای سازمان های رهبری شده توسط مردم بیجاشده و بی وطن

مقدمه:

کمیساریای عالی  سازمان ملل در امور پناهنده گان توافقنامه های مالی جدیدی را معرفی می کند که به ما اجازه  شراکت با  سازمان هایی رهبری شده توسط مردم بیجاشده و بی وطن در اندونزی را خواهد داد. این توافقات مالی جدید با هدف ایجاد یک سازوکار ساده برای ارائه حمایت مالی از این سازمان ها و کمک به آنها در تحقق پروژه ها و ایجاد ظرفیت می باشد. ما همچنین خواهیم توانست به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای با افرادی که به آنها خدمت می کنیم همکاری کنیم.

چه کسی می تواند برای توافقات مالی درخواست کند؟

توافقات مالی، سازمان های غیرانتفاعی و مردمی را هدف قرار می دهد که فعالیت های آن ها در درجه اول بر اساس تلاش های داوطلبانه و ارائه خدمات مدافعه، حمایوی و مساعدت مبتنی بر جامعه باشد. این سازمان ها باید به طور کامل توسط پناهندگان، پناهجویان، بیجاشده گان داخلی، عودت کنندگان، افراد بی وطن یا هر فرد دیگری که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در خدمت آنها است  تأسیس و رهبری شوند  و همچنین افراد مذکور باید بیش از ۵۰٪ پستهای مدیریتی، رهبری و تصمیم گیری را تشکیل دهند.

موارد قانونی مورد نیاز شرکا  برای واجد شرایط بودن :

  • سازمان به طور قانونی در اندونزی ثبت شده باشد.
  • سازمان در کشور دیگری ثبت شده و جواز فعالیت در اندونزی را دارد.
  • سازمان ثبت نشده است اما قوانین کشور اندونزی  به سازمان اجازه می دهد تا بتواند قراردادها را به نام خود انعقاد کند.
  • نماینده سازمان دارای وضعیت قانونی در اندونزی می باشند.

میزان کمک هزینه:

مقدارهزینه یک توافق مالی برای یک پروژه الی 4 هزار دلارامریکایی بوده سازمان منتخب میتواند الا 3 توافق مالی به ارزش الی 12 هزار دلار امریکایی برای سه پروژه جداگانه در یک سال مالی دریافت نماید.

تعداد توافقات مالی:

 هر سازمان می تواند حداکثر سه توافق مالی جداگانه \ پروژه در هر سال مالی دریافت کند.

پرداخت توافقات مالی:

سازمان تحت رهبری و مدیریت  پناهندگان و یا یک فرد کلیدی در سازمان باید یک حساب بانکی برای دریافت پرداخت داشته باشد.

نحوه ثبت نام:

شما می توانید درخواستی  و پیشنهاد پروژه خود را با استفاده از شابلون موجود در این صفحه (Proposal template) در قالب  word به آدرس  زیر بفرستید:

[email protected]

ثبت نام در پورتال همکار سازمان ملل

مشابه سایر سازمان های همکار،  (سازمان متشکل از افراد مورد نظر سازمان ملل در امور پناهنده گان) یا PoC-Partners ملزم به ثبت نام در پورتال دفاتر همکار سازمان ملل  یا  UN Partner Portalهستند و میتوانند به عنوان CBOs ثبت نام کنند. سازمانی که مایل به همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد میتواند از طریق ایمیل [email protected]  و یا ورود به سیستم در پورتال دفاتر همکارسازمان ملل یا  UN Partner Portal به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دسترسی پیدا کند و سپس کاربر از طریق  راهنمای مرحله به مرحله هدایت خواهد شد.

برای هر گونه سوال، از ایمیل  [email protected] استفاده کنید و لطفا  در قسمت مضوع ایمیل

“Grant opportunities for Refugee Led Organizations (RLOs)”   بنویسید.


مدارک مربوطه: POC-Led Organization Grant - Project Proposal Template - June 2021