با ما تماس بگیرید

از دفتر UNHCR درخواست شده تا موقعیت فعلی اش در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا را ترک نماید.  سر از تاریخ 12 دسامبر 2021 سازمان UNHCR در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا دفتر و کارمندی نخواهد داشت.

اگر در مورد روند ارزیابی پرونده ها سوالی دارید، میخواهید نگرانی هایتان را گزارش دهید ویا میخواهید در مورد روند دراندونزی :مشاوره دریافت کنید، یکی از طریقه های زیر را که مناسب شما است انتخاب نمایید

 • ازطریقه های ذیل میتوان با سازمان UNHCR  و شرکای آن تماس گرفت:
  • برای سوالات عمومی میتوانید فرم کوبو را پر کنید: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM
  • برای پرسش های عمومی و ارسال اسناد به سازمان ملل لطفا از طریق ایمیل به تماس شوید: [email protected]
  • خطوط تلفنی سازمان UNHCR (برای شرایط اضطراری)
   • CBP: +62 811 1000 424
   • حمایت حقوقی : +62 811 9840 643
  • خطوط تلفنی شرکا (برای شرایط اضطراری)
   • صحی : +62 811 8161 511
   • مساعدت مالی: +62 811 1499 871  
   • خشونت های مبتنی بر جنسیت: +62 811 9670 250
   • تحصیلات CRS-HI: +62 813 8670 2561                          
   • تحصیلات CWS: +62 811 9650 2978

لطفاً از شماره های خط تلفن ذکر شده در بالا از جمله شماره هایی که توسط شرکای سازمان UNHCR برای اهداف مورد نظرشان استفاده می شود استفاده کنید.