پناهنده‌گی در اندونزی

پناهنده به کی اطلاق میشود؟

پناهنده به کسانی اطلاق میگردد که کشور خویش را بنابر دلایل موجه و ترس از شکنجه و آزار و اذیت ناشی از تبعیض های قومی، مذهبی، ملیتی و یا به دلیل عضویت در گروه خاص اجتماعی و یا داشتن اندیشه های سیاسی ترک نموده باشند. از اینکه کشور های مربوطه توانائی و یا تمایل به محافظت ایشان را از شکنجه و آزار و اذیت ندارد، بناً یک شخص پناهنده از برگشت به کشور خویش عاجز بوده ویا تمایل به برگشت را ندارد. 

پناهجو کیست ؟

پناهجو به کسی اطلاق میگردد که به منظور تعیین وضعیت پناهنده‌گی درخواست داده باشد، اما هنوز در مورد شناسائی ایشان منحیث پناهنده هیچ نوع تصمیم اتخاذ نگردیده است.

با داشتن وضعیت پناهجوئی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان (UNHCR) در هماهنگی و همکاری با مقامات اندونزی بوده تا مانع اخراج و برگشت اجباری شما به کشورتان گردد. در این مدت، شما باید به تمام قوانین کشور اندونزی پایبند و وفادار بوده و به فرهنگ وسنت های سنت های محلی این کشور احترام بگذارید. در صورتیکه شما در اندونزی مرتکب  جرم می‌شوید، پیگرد قانونی و مجازات آن مطابق به قوانین اندونزی بالای شما وضع میگردد. سازمان UNHCR هیچ نوع مداخله و تلاش به منظور جلوگیری از تعقیب و پیگرد کیفری شما نخواهد کرد اما شما را به یک ارگان کمک حقوقی راجع خواهد کرد.

چگونه در اندونزی درخواست پناهنده‌گی کنم؟

در صورتیکه شما علاقمند هستید تا در اندونزی درخواست پناهنده‌گی کنید، شما باید اولاً با سازمان UNHCR مقیم اندونزی ثبت نام کرده فرم درخواست تعیین وضعیت پناهنده‌گی خویش را ارسال کنید. بنابر وضعیت فعلی ویروس کرونا، این خدمات صرفاً به طور غیر حضوری قابل دسترس میباشد.

به‌عنوان یک پناهنده و یا پناهجو، حقوق، وظایف و مکلفیت های من در اندونزی چیست؟ 

به‌عنوان یک پناهنده و یا پناهجو در اندونزی ، شما دارای حقوق معین می‌باشید. از شما همچنان انتظار می‌رود تا قوانین، رسوم و سنت های محلی را رعایت نمایید و در مدت اقامت‌تان دارای مکلفیت‌ها و مسئولیت‌ها نیز می‌باشید.

می‌توانید معلومات و رهنمائی های بیشتری را در این زمینه از کتاب رهنمای ذیل بدست بیاورید.

اینجا: https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2018/12/know-your-rights-handbook.pdf

 


معلومات مرتبط

<< Back to Indonesia homepage برگشت به صفحه اصلی اندونزی >> Select another country on our Help page کشور دیگری را از صفحه کمک ما انتخاب کنید