اطلاعیه

لطفامطلع باشید که:

 • از دفتر سازمان ملل پناهندگان (UNHCR) درخواست شده تا موقعیت فعلی اش در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا را ترک نماید.
 • سر از تاریخ 12 دسامبر 2021 سازمان UNHCR در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا دفتر و کارمندی نخواهد داشت.
 • سازمان UNHCR درحال حاضر در جستجوی موقعیت دایمی جدید برای دفتر و محل پذیرایی پناهندگان است.
 • هر زمانی که UNHCR موقعیت دایمی جدید را مشخص نمود، یک اطلاعیه به جامعه پناهندگان پخش می نماید.
 • این روند بنا بر چالش های مشخص نمودن مکان جدید و روند قبولی آن به یک مدت زمان نیاز خواهد داشت.
 • درجریان روند انتقال و قبل ازینکه موقعیت دایمی جدید دفتر آماده شود:
 • UNHCR با استفاده از روش کاری فعلی (از راه دور) و با رعایت هر نوع مقررات دولتی مرتبط با کووید 19، به خدماتش برای پناهندگان ادامه میدهد.
 • UNHCR و دفاتر همکار به انجام کامل خدمات و فعالیت ها به شمول مشاوره، ثبت نام، رسیدگی به پرونده ها، کمک، مدافعه و غیره ادامه میدهد.
 • انتقال به یک دفتر جدید بر ظرفیت UNHCR  به رسیدگی به پرونده ها از جمله اسکان مجدد و راه حل ها، تاثیری نخواهد داشت.
 • UNHCR و دفاتر همکار از طریقه های ذیل قابل تماس میباشد:
 • فرم درخواستی KOBO  :https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM
 • ادرس ایمیل عمومی UNHCR :[email protected]
 • خطوط تلفن ارژانسی
 • حمایت مبتنی برجامعه (سی بی پی) :  +62 811 1000 424
 • حمایت حقوقی :  +62 811 9840 643
 • خطوط تلفن ارژانسی دفاتر همکار
 • پزشکی :  +62 811 8161 511
 • مساعدت مالی :  +62 811 8161 511
 • خشونت مبتنی بر جنسیت  :  +62 811 9670 250
 • آموزش CRS-HI :  +62 813 8670 2561
 • آموزش CWS :  +62 811 9650 2978                      
 • لطفا به خاطر داشته باشید که سازمال ملل پناهندگان درین مدت قادر به دریافت کاپی های کاغذی اسناد ها و نامه ها نمیباشد، کاپی های اسکن شده را میتوانید از طریق ایمیل بفرستید.
 • دسترسی به معلومات بشمول بروز رسانی معلومات در مورد دفتر سازمان ملل پناهندگان در جاکارتا، از طریقه های ذیل را همچنان ادامه دهید:
 • وبسایت UNHCR اندونزی : http://www.unhcr.org/id/en
 • وبسایت کمک UNHCR : http://help.unhcr.org/indonesia/
 • Turn.IO (WhatsApp Chatbot) : +62 2150 889 670
 • تمامی خدمات ارائه شده توسط UNHCR و دفاتر همکار رایگان است. اگر شاهد کلاهبرداری یا فساد بوده اید، و یا اگر در برابر خدمات از شما درخواست پول یا هر چیز دیگری شده است، لطفاً به این آدرس گزارش دهید:

کارمند سازمان ملل و یا کارمند دفاتر همکارایمیل:  [email protected]PSEA: +62 811 1902 363

دفاتر بازرس کل سازمان ملل در امور پناهندگان خط تلفن: +41227398844 ایمیل: [email protected] آنلاین:  www.unhcr.org/php/complaints.php

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اندونزی

1 دسامبر 2021