اطلاعیه

سیستم جدید قرار ملاقات unh.cr/62c2a30b5

به اطلاع رسانیده میشود که:

 • سر از تاریخ 15 آگست 2022، لطفاً سؤالات و درخواست‌های فردی برای قرار ملاقات مشاوره حضوری را از طریق فرم جدید کوبو (KOBO)، که در اینجا unh.cr/62c2a30b5 قابل دسترسی است، به سازمان UNHCR اندونزی ارسال کنید.
 • تمامی مشاوره های حضوری سازمان ملل (UNHCR) در اندونزی فقط با قرار قبلی انجام می شود.
 • تمامی درخواست های مشاوره حضوری باید از طریق لینک کوبو (KOBO) فوق ارسال شود. پس از ارسال درخواست خود برای مشاوره حضوری از لینک KOBO، لطفا منتظر پیام تاییدیه یا تماس تلفنی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تاریخ و زمان مشخص قرار ملاقات خود باشید.
 • لطفاً در تاریخ و ساعت تعیین شده قرار ملاقات خود به سازمان ملل  (UNHCR)اندونزی مراجعه کنید. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نمی تواند بدون قرار ملاقات، مشاوره حضوری را انجام دهد.
 • لطفاً ، تمام درخواست های فردی را از طریق فرم جدید KOBO به سازمان UNHCR اندونزی ارسال کنید.
 • کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درخواست های فردی را از طریق تلفن دریافت نمی کند.
 • کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسخه های چاپی نامه ها و اسناد را دریافت نمی کند. کپی های اسکن شده نامه ها و اسناد را می توان از طریق ایمیل زیر ارسال کرد.
 • لطفاً درخواست KOBO خود را فقط یک بار ارسال کنید. اگر در مورد بیش از یک موضوع پرس و جو می کنید، لطفاً برای هر موضوع یک فرم کوبو (KOBO) جداگانه ارسال کنید. لطفاً موضوعی را انتخاب کنید که دقیقاً سؤال شما را توصیف کند.
 • پرسش‌های متعدد در مورد یک موضوع، یا پرسش‌های با برچسب اشتباه، منجر به تأخیر در پاسخ می‌شود.

می‌توانید از طریق کانال‌های ذیل با UNHCR و دفاتر همکار تماس بگیرید:

 • لینک آنلاین کوبوKOBO (برای درخواست قرار ملاقات): unh.cr/62c2a30b5
 • ایمیل سازمان ملل UNHCR  برای ارسال اسناد: [email protected]
 • خط تلفنی حمایت حقوقی سازمان ملل: 08119840643
 • خط تلفنی CWS  (بخش عاجل صحی): 08118161511                          
 • خط تلفنی CRS (خشونت مبتنی بر جنسیت GBV): 08119670250       
 • خط تلفنی CRS  (کمک های اقتصادی و اجتماعی): 08111499871                        

* لطفاً توجه داشته باشید که شماره تلفن های فوق صرفاً برای اهداف مشخص در نظر گرفته شده است و به پرسشها در مورد پرونده پاسخ نمیدهند.

• لطفاً به دسترسی به اطلاعات از طریق پلتفرم های زیر ادامه دهید:

 • سایت انترنتی سازمان سازمان ملل UNHCR  اندونزی        :http://www.unhcr.org/id/en
 • سایت انترنتی معلوماتی UNHCR Help اندونزی             : http://help.unhcr.org/indonesia/
 • واتساپ روبات                                                : +62 2150 889 670

تمام خدمات ارائه شده توسط سازمان UNHCR و شرکا رایگان است. اگر شاهد تقلب یا فساد بوده اید، یا اگر در بدل خدمات سازمان ملل از شما درخواست پول یا هر چیز دیگری شده است، لطفاً به این آدرس ها گزارش دهید:

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اندونزی

15 آگست 2022