خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Indonesia -

🕐 از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) درخواست شده تا موقعیت فعلی اش در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا را ترک نماید. سر از تاریخ 12 دسامبر 2021 سازمان UNHCR در تعمیر منارا راویندو، جاده کیبون سیری، در جاکارتا دفتر و کارمندی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتقال دفتر به اینجا کلیک کنید 🕐


🕐 درحال ترجمه این وب سایت به زبان فارسی و سومالیایی هستیم. لطفاً تا آماده‌سازی آن صبور باشید 🕐

به وب سایت کمک اندونزی که توسط نمایندگی پناهنده گان ملل متحد اداره میگردد، خوش آمدید. پناهجویان و پناهنده گان ثبت شده در سازمان ملل مقیم اندونزی میتوانند از خدمات معین این سازمان و دفاتر همکار آن مستفید شوند. همچنان، می توانید در مورد خدماتی که دولت اندونزی  ارائه میکند یا پناهندگان حق دسترسی به آن ها را دارند معلومات حاصل نمایید

:در مورد ثبت نام، اسکان مجدد، حمایت حقوقی و سایر خدمات قابل دسترس معلومات حاصل کنید

پناهنده گی در اندونزی

ثبت نام با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

تعیین وضعیت پناهنده گی

کمک های صحی و بهداشتی

کمک های آموزشی

کمک برای قربانیان خشونت

اسکان مجدد و سایر گزینه ها (اتحاد مجدد خانواده، فرصت های تحصیلی و سایر)

کمک حقوقی

معلومات در مورد ویروس کرونا (کووید 19)

گزارش تخلف مرتبط با کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهندگان

معلومات برای اتباع افغان

معلومات این وب سایت به طور مداوم به‌روز میگردد


>>> Select another country on our Help page