خشونت علیه زنان وجمعیت ال‌جی‌بی‌تیاِی +

اگر وضعیت خشونت آمیزی را تجربه می کنید، به مقامات اطلاع دهید! می توانید:
با 911 تماس بگیرید
با 1800DELITO گزینه 4 یا با 911 تماس بگیرید.
اپلیکیشن 911 ( APP911) را نصب کنید و  روی تصویر خشونت خانگی کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر لطفا بر اساس اطلاعات مورد نیاز وارد کادرهای زیر شوید.