خدمات بهداشتی

اگر قربانی خشونت جنسی شده اید، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارید. برای این کار، باید در اسرع وقت و – ترجیحاً – در 72 ساعت اول پس از وضعیت خشونت‌، یک بیمارستان یا مرکز بهداشتی پیدا کنید تا داروهای ضد بارداری خوراکی و درمان برای جلوگیری از عفونت های مقاربتی، از جمله اچ‌آی‌وی ( HIV)، دریافت کنید.

می‌دانیم که شما متحمل شرایط بسیار سختی بوده اید، اما بسیار مهم است که قبل از درمان در مرکز بهداشت، حمام نکنید.

اگر در دسترسی به خدمات، بدون همراه احساس راحتی نمی کنید، می توانید با   کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  ACNUR تماس بگیرید.


لاگو آگریو (Lago Agrio)

Hospital General Marco Vinicio Iza (Lago Agrio)  بیمارستان عمومی

Av. Quito KM 4½ margen izquierdo, lotización Zoila Jaramillo آدرس

06 3700 870 – 099 190 6940  تلفن

https://goo.gl/maps/VjRCfdetdj61PoQD7  محل

Hospital Básico de Shushufindi (Shushufindi)  درمانگاه 

Calle Chile y 10 de agosto  آدرس

06 212 0022 – 099 257 9275  تلفن

https://goo.gl/maps/e2XoyXiR2xdUNQeFA  محل


تولکان( Tulcán)

Hospital Luis G. Dávila (Tulcán)  بیمارستان

Av. Quito KM 4½ margen izquierdo, lotización Zoila Jaramillo  آدرس

06 299 9400 – 096 090 8328  تلفن

https://goo.gl/maps/VjRCfdetdj61PoQD7  محل

Hospital Básico de El Ángel (Montufar – San Gabriel)  درمانگاه 

José Benigno Grijalba 9130 y Panamericana antigua  آدرس

06 297 7166 – 09 892 43390  تلفن

https://goo.gl/maps/4p8wiNiaBM4FUCs78  محل

Hospital Básico de San Gabriel (Espejo – El Ángel) درمانگاه 

Montufar 1892 y Av. 13 de abril  آدرس

06 229 0153 – 098 738 8301  تلفن

https://goo.gl/maps/wwnY5ELUK7iXb7qq6  محل


ایبارا (Ibarra)

Hospital San Vicente de Paul   بیمارستان

Luis Vargas Torres 1156 آدرس

(https://goo.gl/maps/EBgQei1KnMSf8b1YA) محل

 06 295 7272 – 099 555 1999 تلفن

              Hospital Básico de Atuntaqui (Antonio Ante) درمانگاه

Olmedo 16-29 y Velasco آدرس

(https://goo.gl/maps/jCUNKG69aUG5VGP68) محل

06 290 6107 – 099 848 6918 تلفن

              Hospital Básico de Cotacachi – Asdrubal De La Torre (Cotacachi) درمانگاه

Pedro Moncayo 6-49 y Segundo Luis Moreno آدرس (https://goo.gl/maps/9n1rUMVaYKRKxDyj7) محل

         06 291 5506-099 593 4358 تلفن

               Hospital Básico de Otavalo – San Luis (Otavalo) درمانگاه

 Sucre y Estados Unidos آدرس

 (https://goo.gl/maps/5isPvp6EqTAjEag38) محل

 06 292 0700 – 099 489 4936 تلفن


کیتو ( Quito)

Hospital de Especialidades Eugenio Espejoبیمارستان تخصصی

Av. Gran Colombia S/N y Yaguachi  آدرس

02 250 7927 – 099 933 7755  تلفن

https://goo.gl/maps/8MAM66oRQxnckNwY6  محل

Hospital General Pablo Arturo Suarez بیمارستان عمومی

 Ángel Ludeña OE5-261 آدرس

 02 229 8985 – 099 646 3434  تلفن

https://goo.gl/maps/gpUMp66XygmogEYe6  محل

Hospital General Enrique Garcés  بیمارستان عمومی

 Calle Chilibulo S/N y Av. Enrique Garcés  آدرس

 02 266 0252  تلفن

https://goo.gl/maps/Tp59Lv4wT3s92Nx2A  محل

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor سالمندان بیمارستان

Ángel Ludeña Oe7-113 y Pedro Alvarado  آدرس

02 229 1201 – 098 754 6867  تلفن

https://goo.gl/maps/yzfMwWphWVx51BBH9  محل

Hospital Psiquiátrico Julio Endara بیمارستان روانپزشکی

Av. Manuela Cañizares OE3-376  آدرس

02 234 2687 – 099 500 8087  تلفن

https://goo.gl/maps/8TwRcenZK8EsKJ8V6  محل

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora بیمارستان زنان

Av. Manuela Cañizares OE3-376  آدرس

02 234 520 – 099 336 6338  تلفن

https://goo.gl/maps/NJ43RdSxPqcAKvAFA  محل

Hospital Pediátrico Baca Ortiz بیمارستان کودکان

Av. 6 de diciembre y Av. Colón  آدرس

02 255 2254 – 099 811 1531  تلفن

https://goo.gl/maps/hAJZM8sa4GpguRoo6  محل

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora – Luz Elena Arismendi   بیمارستان زنان و کودکان

Quitumbe Ñan S/N y Quilla Ñan  آدرس

02 239 4894  تلفن

https://goo.gl/maps/7xzxKYLusagg1JQQ9  محل

Hospital General Calderón  بیمارستان عمومی

Geovanny Calles y Derby   آدرس

 02 395 2700 – 098 113 3234  تلفن

 https://goo.gl/maps/zxNt4XuN4fhHhWe87  محل

Hospital Básico (Nanegalito)   درمانگاه

(از جاده اصلی 400 متر)  آدرس

02 116 180 – 095 885 5368  تلفن

https://goo.gl/maps/1QkWkz7BTmB4NSm46  محل

Hospital Básico Alberto Correa Cornejo (Yaruquí)    درمانگاه

Calle Eloy Alfaro S/N y Panamericana Vía al Quinche  آدرس

02 277 7201 – 098 857 5075  تلفن

 https://goo.gl/maps/H38XyBzNB5Aw18qo9  محل


کوانکا (Cuenca)

Hospital General Vicente Corral Moscoso (Cuenca)  بیمارستان عمومی

Av. Los Arupos S/N Y Av. 12 de abril  آدرس

04 096 000 – 099 747 3854  تلفن

https://goo.gl/maps/KzyWKrNkQGhRjURG6  محل

Hospital Básico Aida León De Rodríguez Lara (Girón)  بیمارستان

Antonio Flor S/N y Leopoldo Peñaherrera  آدرس

07 227 5377 – 098 487 1986  تلفن

https://goo.gl/maps/Utpk2jrxA5SFdMoy6  محل

Hospital Básico- Moreno Vasquez (Gualaceo)  بیمارستان

9 de octubre y Luis Salazar Bravo  آدرس

 07 225 7297 – 099 276 1249  تلفن

https://goo.gl/maps/p6N32FcVtURk6rDB8  محل

Hospital Básico (Paute)  بیمارستان

Circunvalación y calle S/N Frente al Cementerio  آدرس

 07 225 0107 – 099 914 2947  تلفن

https://goo.gl/maps/TznC6vKitgYEWqoh6  محل

Hospital Básico Jose Félix Valdiviezo (Santa Isabel)  درمانگاه

Av. Rafael Galarza S/N y César Castillo  آدرس

07 227 0645 – 099 452 0852  تلفن

https://goo.gl/maps/wm1TmeQs8oAtfuFS8  محل

Hospital Básico San Sebastian (Sigsig)  درمانگاه

Av. Kennedy S/N y Prolongación Vega Muñoz  آدرس

098 176 2462  تلفن

 https://goo.gl/maps/KNHcRs7Ke6XYF3c47  محل


گوایاکیل (Guayaquil)

Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón  بیمارستان

29 Av. S/N y Galápagos – Oriente  آدرس

04 259 7400 – 099 950 5145  تلفن

https://g.page/Salcedofrot1991?shar  محل

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario  بیمارستان کودکان و زنان

Km. 23 Vía Perimetral, contiguo Al terminal de transferencia de víveres  آدرس

 04 215 0009 – 098 868 5015  تلفن

https://goo.gl/maps/mmU4m3XL9dHFwvR7A  محل

Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante  بیمارستان کودکان

Quito S/N y Gomez Rendon  آدرس

04 259 7500 – 099 633 1915  تلفن

https://goo.gl/maps/m4KPyJKz1a94q45q9  محل

Hospital Infectológico Jose Rodriguez Maridueña  بیمارستان  متخصصین داخلی عفونی

Quito S/N y Gomez Rendon  آدرس

04 279 2140 – 096 918 8160  تلفن

https://goo.gl/maps/Rxu7Aw5ZSwn7if7dA  محل

Hospital Gineco Obstétrico Matilde Hidalgo de Procel  بیمارستان زنان

Olfa De Bucaram S/N y 29 de mayo  آدرس

04 375 0754- 099 451 1799  تلفن

https://goo.gl/maps/4xggBf9sUaMsfCUF8  محل

Hospital General Guasmo Sur  بیمارستان عمومی

Av. Cacique Tomala Número S/N Intersección: 1er Pasaje 11b Se  آدرس

04 380 3600 – 099 713 7152  تلفن

https://goo.gl/maps/VkpRWpu2FrL9jZPj8  محل

Hospital General Monte Sinaí  بیمارستان عمومی

Cooperativa Monte Sinaí Cooperativa María Paidal Mz. 11-12  آدرس

04 292 6355 – 098 629 1202  تلفن

https://goo.gl/maps/9QWypxsHvj5cBnzc6  محل


ماچالا (Machala)

Hospital Teófilo Dávila  بیمارستان

Buenavista S/N y Boyaca Esquina  آدرس

07 293 5570 – 099 555 2622  تلفن

 https://goo.gl/maps/etyR18WrZab7ZvcK8  محل


هوآکییاس ( Huaquillas)

Hospital Básico de Huaquillas  درمانگاه

Av. Martha Bucaram S/N y 6 de octubre y Abdón Calderón  آدرس

07 297 0552 – 099 435 0936  تلفن

https://goo.gl/maps/meLBwDyJWWX2BHAn9  محل