اگر از خشونت رنج بردم از کجا کمک بگیرم؟

اگر وضعیت خشونت آمیزی را تجربه می کنید، به مقامات اطلاع دهید! می توانید:
با 911 تماس بگیرید
با 1800DELITO گزینه 4 یا با 911 تماس بگیرید
اپلیکیشن 911 ( APP911) را نصب کنید و  روی تصویر خشونت خانگی کلیک کنید.
خدمات بهداشتی و محافظت در برابر خشونت جنسیتی در اکوادور رایگان است و همه مردم – صرف نظر از ملیتشان و فارغ از داشتن مدارک یا نداشتن – حق دسترسی به این خدمات را دارند.

با اطمینان به سیستم بهداشت و خدمات حفاظتی مراجعه کنید زیرا به دلیل نداشتن مدرک یا ویزا  مجازات یا جریمه  نمی شوید.