خشونت مبتنی بر جنسیت چیست؟

خشونت مبتنی بر جنسیت به هر عملی گفته می شود که بر علیه یک فرد به دلیل هویت جنسیتی وی انجام شود. زنان و  ال‌جی‌بی‌تی + قربانیان اصلی هستند.
در بسیاری از مکان‌ها مانند خانه، موسسات آموزشی، محل کار و موارد دیگر رخ می‌دهد، متجاوزان عمدتاً از افراد نزدیک هستند.
انواع خشونت را بشناسید:
جسمانی: به صورت ضربه یا هر عملی که باعث آسیب یا رنج جسمی می شود آشکار می‌شود. این نوع خشونت می‌تواند به تلاش برای زن کشی ختم شود.
روانی: از مجموع زنانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، نیمی از آنها خشونت روانی را تجربه کرده‌اند. این مسئله می تواند خود را به صورت توهین، سوءاستفاده، تحقیر و هر عملی که قصد ایجاد آسیب عاطفی را داشته باشد، آشکار شود. جنسی: در اکوادور از هر 4 زن، 1 زن خشونت جنسی را تجربه کرده است، این خشونت به صورت آزار و اذیت یا سوء استفاده جنسی، دست زدن، ساختن مطالب مستهجن، تجاوز جنسی و هرگونه عمل جنسی که داوطلبانه نبوده یا با زور یا خشونت انجام می شود، آشکار می‌شود.

به یاد داشته باشید که خدمات بهداشتی و محافظت در برابر خشونت جنسی در اکوادور رایگان است و همه مردم – صرف نظر از ملیتشان و فارغ از داشتن یا نداشتن مدارک – حق دسترسی به آنها را دارند