اعطای تابعیت

اعطای تابعیت  فرایندی است که بر اساس آن پناهنده یا متقاضی وضعیت پناهندگی که بیش از 2 سال در کشور مانده است می تواند به تابعیت اکوادور دسترسی پیدا کند.
در زیر می توانید اطلاعاتی برای دسترسی به تابعیت بیابید:
رخواست قرار ملاقات برای تابعیت در https://serviciows.cancilleria.gob.ec:444/TurnosCancilleria
فرم درخواست ملیت اکوادور ی با نامه تابعیت که باید در  Coordinación Zonal  محل اقامت متقاضی پر شود.
اقامت منظم و مستمر حداقل 2 سال در اکوادور در زمان ارائه درخواست.
از زمان صدور ویزای اقامت دائم، حداکثر یکصد و هشتاد روز (180) در سال، در طول 2 سال اول، از خاک اکوادور غیبت نداشته باشند.
ر تاریخ درخواست بیش از 18 سال سن داشته باشد.
در مورد افراد زیر 18 سال، رضایت کسانی که دارای اختیارات والدین یا سرپرستی قانونی هستند لازم است و نظر اطفال و نوجوانان طبق مقررات قانون مسموع خواهد بود.
اصل گواهی/گواهی تولد، با مهر تائید (آپوستیل شده) و قانونی و در صورت لزوم به اسپانیایی ترجمه شده باشد.
اصل گواهی/گواهی تولد، با ​از طریق مجاری ​ ​دیپلماتیک ​تائید شده باشند یا Apostille of the Hague  و به اسپانیایی ترجمه شوند
مدارک تکمیلی مبنی بر خویشاوندی یا تولد فقط در موارد استثنایی که توسط اداره ویزا و اخذ تابعیت تعیین می‌شود، باید مهر تائید (آپوستیل شده) یا قانونی شده و در صورت لزوم به اسپانیایی ترجمه شده باشند.
مدرک شناسایی و گذرنامه با قید ویزای اقامت;
شناختن نمادهای ملی
سوابق کیفری محل سکونت در پنج سال گذشته، همراه با مهر تائید (آپوستیل شده)  یا قانونی شده و در صورتی که به زبان دیگری است، به اسپانیایی ترجمه شده باشد.
گواهینامه مهاجرت به روز شده در تاریخ ارائه درخواست
در مصاحبه ای دلایل خود را برای کسب ملیت اکوادوری بیان کنید.
نشان دادن راه‌ای امرار معاش قاونی در کشور، مگر در مورد افراد زیر 18 سال یا افراد دارای معلولیت که از نظر اقتصادی وابسته به شخص ثالثی هستند که باید راه‌های امرار معاش قانونی را نشان دهند.

در صورت نیاز به راهنمایی حقوقی میتوانید با دفتر دادآوری عمومی و  سازمان امور پناهندگی نروژی تماس بگیرید.