سازمان امور پناهندگی نروژی

با توجه به وضعیت اضطراری بهداشتی و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی اعمال شده برای جلوگیری از شیوع COVID-19 ،  سازمان امور پناهندگی نروژی/ناروی – NRC  پاسخگوی شما به صورت تلفنی است.
اگر برای دسترسی به وضعیت پناهندگی یا مشاوره حقوقی برای تنظیم وضعیت مهاجرت خود نیاز به پشتیبانی دارید، می توانید از ساعت 08:30 تا 17:00 با شماره های زیر تماس بگیرید:
  • 📞 کیتو- گوایاکیول  (Quito – Guayaquil): (02) 3 429 398
  • 📞 آمباتو (Ambato): 098 855 8882
  • 📞 ایبارا (Ibarra): 096 8884 690
  • 📞 تولکان (Tulcán): 098 9001 603
  • 📞 اسمرالداس /  سن لورنزو (Esmeraldas – San Lorenzo): 098 0326 657
  • 📞  لاگو اگریو -ال کوکا (Lago Agrio – El Coca): 098 6814 715
  • 📞 مانتا (Manta): 099 3669 426
  • 📞 اوئکییاس – ماچالا (Huaquillas – Machala): 099 9475 822
  • 📞 سانتو دومینگو (Santo Domingo): 099 7202 077
  • 📞 کوانکا (Cuenca): 099 1484 141