حقوق و وظایف پناهندگان و متقاضیان وضعیت پناهندگی

اگر به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده‌اید یا متقاضی وضعیت پناهندگی هستید، این حق را دارید که به کشور مبدأ خود بازگردانده نشوید و همچنین در طول پروسه پناهندگی از مشاوره حقوقی رایگان برخوردار شوید.

همچنین، شما از حقوقی مشابه مردم اکوادور برخوردار هستید، مانند:

 – حق زندگی، آزادی و امنیت

– حق آموزش

– حق دریافت خدمات درمانی

– حق دسترسی به عدالت

– حق کار

به یاد داشته باشید که مانند هر فرد دیگری که در اکوادور حضور دارد، باید به قوانین کشور احترام بگذارید.