خوش آمدید

کمک برای پناهندگان و پناهجویان در قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان.

به  صفحه کمک وب سایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خوش آمدید. این صفحه جهت ارائه اطلاعات مفید به افرادی که در هر یک از 5 کشور آسیای مرکزی: قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیازمند حمایت هستند، ایجاد شده است.

اگر شما بخواهید از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشورهای خارج از مناطق یاد شده معلومات جستجو کنید، شما می توانید آنرا در صفحات کمک (HELP) کشورهای درخواستی، از جمله ایالات متحده، کانادا، ترکیه، استرالیا، افغانستان، پاکستان، ایران و سایر کشورها پیدا کنید.

قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان دارای مراحل  ملی پناهندگی هستند. بنابر این، همه افرادی که در این کشورها قرار دارند و خواستار پناهندگی هستند باید به مقامات مربوطه ی ملی مراجعه کنند. در این کشورها کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک های حقوقی ارائه می کند و می تواند شما را در مراحل پناهندگی ملی راهنمایی کند.

برای کمک و تماس، لطفاً کشوری را که در آن قرار دارید انتخاب کنید:

قزاقستان | قرقیزستان | ترکمنستان | تاجیکستان | ازبکستان

اگر شما در افغانستان قرار دارید، می توانید اطلاعات بیشتری را در این صفحه پیدا کنید.