قزاقستان 🇰🇿

آیا به دنبال پناهندگی هستید؟

دولت قزاقستان مسئول ارائه کمک به افرادی است که برای درخواست پناهندگی به این کشور آمده اند. امور مربوط به پناهندگی به عهده ریاست کار و امور  اجتماعی است. اگر می خواهید درخواست پناهندگی بدهید، باید با اداره کار و برنامه های اجتماعی در محل زندگی خود تماس بگیرید. می توانید با آدرس های زیر تماس بگیرید:

 • آدرس: آستانه،  کوچه بیبیت شلیک  بلاک
 • شهر آلماتی: کوچه دوستیک بلاک 85
 • شهر شیمکنت:  کوچه بایتریکوا 89
 • شهر تالدیکورگان: کوچه کابان بای باتیر بلاک 26

اگرشما  در یکی از این شهرها حضور ندارید و می خواهید در جای دیگری درخواست دهید، می توانید به دفتر کار و هماهنگی های  اجتماعی که در نزدیک ترین محل به خود تان است پیدا کنید. آدرس سایر دفاتر را می توانید در لینک زیر بیابید: https://egov.kz/cms/ru/articles/job_search/department_of_employment

دفتر ملی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 • آدرس: آستانه، کوچه مامبیتووا بلاک 14
 • تلفون:📞 +7 717 269 6545
 • تلفون عاجل:📞 +7 701 744 7238
 • ایمیل: [email protected]

خدمات در قزاقستان

UNHCR از طریق سازمان های همکار خود به پناهندگان، پناهجویان و افراد بدون تابعیت کمک می کند. شما می توانید مستقیما با همکاران ما تماس بگیرید:

کمک های  حقوقی

برای دریافت کمک حقوقی و مشاوره ای، با دفتر بین المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون تماس بگیرید

⬅️ آلماتی

 • میکروریان 8 خانه 4-a، دفتر 423
 • تلفون:📞 +7 727 249 6044

⬅️ شیمکنت

 • کوچه کازی بیک بی  بلاک 49 دفتر شماره 44  
 • تلفون:📞 +7 701 558 9253

کمک های مالی، طبی و اجتماعی

با جمعیت هلال احمر قزاقستان تماس بگیرید:

⬅️ آلماتی

 • آلماتی،کوچه کونایوا بلاک 86 منزل اول
 • تلفون:📞 +7 727 236 7617
 • تلفون:📞 +7 701 249 6401

اطلاعات مربوطه

<< بازگشت به صفحه اصلی آسیای مرکزی

>> کشور دیگری را در صفحه کمک (Help) انتخاب کنید