Ka warbixi dhaqan xumo

 Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR waa lacag la’aan.

Ha aaminin qof ama hay’ad ku weydiista inaad bixiso adeegyada ay bixiso UNHCR ama la-hawlgalayaasheeda. Hadii lagu weydiiyo lacag ama nooc kasta oo adeegyo ah, oo ay ku jiraan adeegyada dabeecada jinsiga, bedelka adeegyada ay bixiso UNHCR, fadlan la socodsii UNHCR iyo/ama saldhiga booliiska ee kuugu dhow isla markiiba. Macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan shaqada iyo adeegyada UNHCR ee Suuriya, fadlan tixraac boga rasmiga ah ee UNHCR iyo/ama boga Facebook ama akoonkida Twitter. Soo sheeg khaaineenda bixiya dib-u-dejin, dhaqaale ama noocyo kale oo gargaar ah, ama ku fidiyaan inay ku siiyaan dukumeenti been abuur ah ama sheegashooyin been ah oo ay ku beddelanayaan lacag ama adeegyo. Soo jeedintan waxa lagugu samayn karaa qof ahaan ama baraha bulshada, oo ay ku jiraan Facebook, YouTube ama WhatsApp.  Dadka kuu sheega beenta caynkaas ah waxay raadiyaan inay ka faa’iidaystaan ​​xaaladaada. Ku dadaal si aad uga fogaato iyaga. Waxa laga yaabaa inay ku tusaan macluumaadka si ay kaaga dhaadhiciyaan inay ku xidhan yihiin UNHCR. Ha rumaysan iyaga. Dadkani waxa ay doonayaan lacagtaada. Ka digtoonow oo ha u bandhigin naftaada khiyaano. Xusuusnow in adeegyada ay bixiso UNHCR ay yihiin kuwo lacag la’aan ah. Isticmaal sanduuqa cabashooyinka UNHCR ee kuugu dhow hadii aad hayso macluumaad ku saabsan dadka ama hay’adaha sheeganaya inay xidhiidh la leeyihiin UNHCR.  UNHCR waxa ay bixisa jawi kalsooni iyo xushmad loo dhan yahay oo dadku ku dareemaan amaan. Qof kasta oo wax ka qaba ama ka shakiya dhaqan-xumo suurtagal ah oo uu samaynayo qof ka mid ah shaqaalaha UNHCR, shaqaalaha la shaqeeya ama qandaraaslaha, iyada oo aan loo eegin jagada qofkaas, waa in si degdeg ah u soo sheegaa.

Waa maxay dhaqan xumo?

Dhammaan shaqaalaha Qaramada Midoobay, iyo sidoo kale shaqaalaha la-hawlgalayaasha UNHCR, waxay u hogaansamaan Xeerka Anshaxa. Anshax-xumada suurtagalka ah waxaa ka mid noqon kara:

 • Ka faa’iidaysiga jinsiga ah iyo xadgudubka dadka UNHCR hoos imaada;
 • Khiyaanada (tusaale: dukumeenti been abuur ah);
 • Musuqmaasuqa (tusaale: lacag ka qaadashada qaxootiga ama kuwa kale);
 • Tuugnimo iyo wax isdaba marin (tusaale: xatooyo qalab ama lacag);
 • Dhibaataynta, oo ay ku jirto faraxumaynta; Weerar, hanjabaad ama aargoosi;
 • Ku guuldareysiga inaad u hogaansanto sharciyada deegaanka.

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR waa lacag la’aan. Hadii lagu weydiiyo lacag ama nooc kale oo adeeg ah, oo ay ku jiraan adeegyada dabeecada jinsiga leh, bedelka adeegyada, waa inaad isla markiiba soo sheegtaa.

 UNHCR waxa ay si dhab ah u qaadaa welwelka ku saabsan khiyaanada iyo anshax-xumada waxaana warbixinnada loola dhaqmayaa si qarsoodi ah.

How can I report Fraud or Misconduct?

Hadii aad hayso macluumaad ku saabsan shaqaalaha UNHCR, ama shaqaalaha la-hawlgalayaasha UNHCR ama qandaraaslayaasha, kuwaas oo ku lug lahaa kiisaska dhiigmiirashada (ay ku jirto ka faa’iidaysiga jinsiga ) ama xadgudubka jireed , waxaad tan ku soo sheegi kartaa:

 • Sanduuqa cabashooyinka, ama
 • email ahaan:  [email protected] ama
 • Adigoo wacaya 📞 0993364987
 • – Hadii aad degan tahay Qamishli, waxaad wici kartaa: 📞 0993364987
 • Waxa kale oo aad tan si toos ah ugu wargelin kartaa Xafiiska Kormeeraha Guud (IGO) ee xarunta UNHCR adigoo:
 • Isticmaalka foomka cabashada ee onlinka ah –
 • E-mail qarsoodi ah: [email protected]
 • Shakhsi ahaan ama boosta ahaan: 94, rue de Montbrillant, Case postale 2500, 1211 Geneva
 • Ku calaamade dhammaan waraaqaha inay yihiin qarsoodi.
 • Warbixintaada waxaa loola dhaqmi doonaa si qarsoodi ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg:

 


Related Information:   << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page