Sida caawimo loo helo

 Talo ilaalin

 Waxaad la xiriiri kartaa xafiiska kuugu dhow ee UNHCR [“Sida loola xiriiro UNHCR gudaha Suuriya“] wixii talo ah waxaana laga yaabaa in lagu gudbiyo adeegyo kale, iyadoo ku xiran baahidaada:

 Xafiiska UNHCR ee Dimishiq: Talaado laga bilaabo 8:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo

 Xafiisyada UNHCR ee Xalab, Tartous iyo Xomus: laga bilaabo Axada ilaa Khamiista 8:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo 

Xafiiska UNHCR ee Qamishli: fadlan ka wac xafiiska (0958099305) oo codso balan.

 Waxa kale oo aad booqan karta xarunta bulshada oo ay kormeerayaan la-hawlgalayaasha UNHCR oo aad ka faa’iidaysan karta adeegyada halkaas laga heli karo, oo ay ku jiraan adeegyada la xidhiidha kuwan soo socda: 

– waxbarasho 

– Kulamo wacyigelin ah 

– waxqabadyo madadaalo leh

 UNHCR waxay la shaqeysaa mutadawiciinta qaxootiga ah ee ka shaqeeya mid kasta oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee la degan yahay. Fadlan la xidhiidh UNHCR [isku xidhka [Sida loola xidhiidho UNHCR] si aad ula xidhiidho oo aad u ogaato xarunta beesha kuugu dhow iyo/ama rugaha caafimaadka. 

Waxay sidoo kale kugula socodsiin karaan waxqabadyada bulshada iyo dhalinyarada. Fadlan la xidhiidh xafiiska UNHCR ee kuu dhow si aad wax badan uga ogaato mutadawaciinta degaankaaga.


Related information: << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page