Suistimal bildirimi

Unutmayın: Tüm UNHCR hizmetleri ve faaliyetleri her zaman ücretsizdir. Hiçbir noktada UNHCR veya ortakları tarafından sağlanan hizmetler için sizden ödeme yapmanız istenmeyecektir. Lütfen dolandırıcı davranışlara karşı dikkatli olun ve sizden yardım için ödeme yapmanızı isteyenlere inanmayın.

Suistimal nedir?

Birleşmiş Milletler görevi kötüye kullanmayı “bir personelin Birleşmiş Milletler Tüzüğü, Personel Yönetmeliği ve Personel Kuralları veya diğer idari düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması veya uluslararası bir devlet memurundan beklenen davranış standartlarına riayet etmemesi” olarak tanımlar.

Olası suistimaller şunları içerebilir:

 • İlgili kişilerin cinsel sömürüsü ve istismarı.
 • Dolandırıcılık (örneğin bir belgede tahrifat yapmak).
 • Yolsuzluk (örneğin mültecilerden veya başkalarından para almak).
 • Hırsızlık ve zimmete para geçirme (örn. ekipman veya para çalma).
 • İşyerinde taciz (örn. personele adil olmayan bir şekilde davranmak).
 • Cinsel taciz (örn. istenmeyen cinsel davranışlar).
 • Yetkinin kötüye kullanılması (örneğin, kayırmacılık veya personele karşı ayrımcılık yapılması).
 • Başkalarına yönelik saldırı veya tehdit.
 • UNHCR varlıklarının kötüye kullanılması.
 • Gizlilik ihlali.
 • UNHCR’nin itibarını sarsacak eylem veya davranışlar.
 • Yerel yasalara uyulmaması.
 • Çıkar çatışması.
 • Ayrıcalık ve dokunulmazlıkların kötüye kullanılması.
 • Ağır ihmal.
 • Yetkisiz dış faaliyetler veya istihdam.

Dolandırıcılık ve yolsuzluk nedir?

Dolandırıcılık, bir menfaat elde etmek amacıyla bir başkasını kasıtlı olarak yanıltmak üzere yapılan her türlü eylemdir. Buna sahte belgelere veya sahte taleplere dayanarak yardım almak da dahildir.

Yolsuzluk, başka bir tarafın eylemlerini (doğrudan veya dolaylı olarak) uygunsuz bir şekilde etkilemek için değerli herhangi bir şey teklif etme, verme, alma veya isteme eylemidir. Buna insani yardım karşılığında ödeme talebinde bulunulması da dahildir.

Tüm UNHCR hizmetleri ücretsizdir. UNHCR veya ortaklarının hizmetleri için sizden ödeme yapmanızı isteyen hiç kimseye veya hiçbir kuruluşa güvenmeyin. Sizden para ya da cinsel içerikli olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde iyilik talep edilmesi halinde, bu durumu derhal UNHCR’ye ve/veya en yakın polis karakoluna bildirmelisiniz. Para karşılığında size sunulan UNHCR hizmetlerinin dolandırıcılık amaçlı olduğunu unutmayın.

UNHCR’nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında güvenilir bilgi için lütfen her zaman https://help.unhcr.org/slovakia/ adresine başvurun veya Pazartesi’den Cuma’ya (8:00 – 20:00) UNHCR Yardım Hattı ile iletişime geçin:

 • Ücretsiz Hat: 0800 22 12 30 (Slovak telefon numarasından aranabilir)
 • Ücretli Sabit Hat: +421 2 22 11 56 50 (Slovakya’ya ait olmayan telefon numarasından aranabilir)

Cinsel sömürü ve istismar nedir?

Cinsel sömürü; savunmasızlık, farklı güç veya güvenilirlik konumunun cinsel amaçlarla fiilen veya teşebbüs yoluyla kötüye kullanılmasıdır.

 • İnsani yardım çalışanlarının seks karşılığında para, iş, mal veya hizmetle ödeme yapmasına izin verilmez; buna ihtiyaç sahibi insanlara yardım amaçlı mal ve hizmetler verilmesi de dahildir. Bu tür vaatleri, diğer insanlara onları aşağılayan ya da sömüren herhangi bir davranışı kabul ettirmek için kullanmamalıdırlar. Buna bir hayat kadınıyla seks yapmak için para ödemek veya teklif etmek de dahildir.
 • İnsani yardım çalışanları, mal ve hizmetleri kimin alacağı üzerinde etkiye sahiptir. Bu durum, onları yardıma ihtiyacı olan kişiler karşısında güçlü bir konuma yerleştirmektedir. Bu nedenle insani yardım kuruluşları, personelini insani acil durumdan etkilenen hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmemeleri konusunda şiddetle teşvik etmektedir. Bu tür ilişkiler insani yardım faaliyetlerinin daha az dürüst ve inandırıcı görünmesine neden olur.

Cinsel istismar, zorla veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında gerçekleştirilen her türlü fiili veya tehdidi cinsel içerikli eylemdir.

 • İnsani yardım çalışanlarının, ülkelerinde yasal olsa bile, 18 yaşın altındaki herhangi biriyle cinsel ilişkiye girmelerine izin verilmez. Kişinin gerçek yaşını bilmediklerini söylemek geçerli bir mazeret değildir.

Suistimal nasıl bildirilir

UNHCR personeli veya ortak kuruluşlarıyla ilgili olası bir suistimal vakasından şüpheleniyorsanız, bunu doğrudan ve gizlilik içinde UNHCR Genel Merkezindeki Genel Müfettişlik Ofisine (IGO) bildirebilirsiniz.

Alternatif olarak, [email protected] adresindeki UNHCR Slovakya ofisine de gizlilik içinde bildirimde bulunabilirsiniz.

Bildiriminiz aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Ne yaşandı? Olay(lar) hakkında bildiklerinizi açıklayın.
 • Yanlış olduğu iddia edilen eylemi kim gerçekleştirdi? Bu olaya karışan başka biri olup olmadığını biliyor musunuz? Eğer mümkünse, lütfen kişilerin tam adlarını, iş unvanlarını ve kurumunu belirtin.
 • Olaylar ne zaman ve nerede meydana geldi? Eğer mümkünse, lütfen tarih ve saatleri de belirtiniz.


İlgili bilgiler

<< Slovakya ana sayfasına geri dönün
>> Yardım sayfamızdan başka bir ülke seçin