Protecție Temporară în Moldova

Guvernul Republicii Moldova acordă protecție temporară persoanelor strămutate din Ucraina. Aceasta este o măsură excepțională de acordare a protecției imediate și temporare persoanelor care întrunesc criteriile de eligibilitate.

Nu se percepe nicio taxă pentru acordarea statutului de protecție temporară. Vă rugăm să apelați Linia Verde răspuns pentru refugiați (0 800 800 11) dacă cineva încearcă să vă ceară bani.


Cine poate solicita protecție temporară?

 • cetățeni ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;
 • cetățeni ucraineni care se aflau în Republica Moldova înainte de 24 februarie 2022;
 • apatrizii cu statut recunoscut în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;
 • resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau națională în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țara sau regiunea lor de origine;
 • membrii de familie ai persoanelor menționate mai sus.

Care sunt actele necesare pentru a solicita protecție temporară?

 • acte de identitate eliberate în Ucraina;
 • dovada reședinței dumneavoastră în Republica Moldova;
 • la necesitate, pentru a beneficia de protecție temporară împreună cu Dvs., va trebui să prezentați actele de stare civilă ce atestă relația de rudenie.

Pentru solicitarea protecției temporare trebuie să vă aflați pe teritoriul Republicii Moldova și trebuie să aveți un număr de telefon moldovenesc. 


Ca să solicitați protecție temporară trebuie să urmați 2 pași:

 1. Efectuați o înregistrare pe pagina online: protectietemporara.gov.md/

Va trebui să introduceți câteva date de bază despre Dvs. și membrii Dvs. de familie împreună cu care depuneți cererea, încărcați documentele, selectați locația, data și ora programării Dvs.

Trebuie să dispuneți de un număr de telefon moldovenesc pentru a primi parola de acces la formularul de înregistrare online.

 1. Prezentați-vă la oficiul Inspectoratului General pentru Migrație ales cu actele Dvs. de identitate în original.

Veți avea un scurt interviu după care vi se va elibera documentul de identitate al beneficiarului de protecție temporară eliberat de Guvernul Republicii Moldova.


Statutul de protecție temporară vă oferă dreptul:

 • de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada protecției temporare acordate (până la 01.03.2024);
 • de a munci;
 • de a avea acces la cazare în centre de plasament temporar pentru persoane aflate în dificultate;
 • de a beneficia de asistență medicală primară și de urgență;
 • de a avea acces la învățământ general, în cazul minorilor;
 • de a beneficia de măsuri de asistență socială.

Statutul de protecție temporară vă obligă:

 • să respectați legislația Republicii Moldova, fără a încălca drepturile și libertățile altor persoane;
 • să răspundeți la solicitările autorităților statului cu atribuții;
 • să informați Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) în cazul reîntoarcerii voluntare în Ucraina sau obținerii unei forme de protecție în altă țară;
 • să informați IGM, în termen de 10 zile, despre orice schimbare a statutului juridic, stării civile, schimbarea reședinței în Republica Moldova, pierderea sau deteriorarea documentului beneficiarului de protecție temporară.

Protecția temporară încetează în următoarele situații

 • Atingerea duratei pentru care a fost acordată protecția temporară.
 • Aflarea beneficiarului de protecție temporară în afara teritoriului Republicii Moldova pentru o perioadă cumulativă mai mare de 45 de zile.
 • Renunțarea la statutul de beneficiar al protecției temporare.
 • Repatrierea voluntară în Ucraina, ori reinstalarea în altă țară a beneficiarului de protecție temporară.
 • Existența motivelor întemeiate pentru a se consideră că persoana căreia i s-a acordat protecție temporară cade sub incidența uneia din clauzele de excludere.
 • În cazul acordării altei forme de protecție prevăzute de Legea privind azilul în Republica Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați:
 • Inspectoratul General pentru Migrație  (IGM): igm.gov.md
 • Linia verde a IGM: 0 800 015 27
 • Linia verde de răspuns pentru refugiați: 0 800 800 11