Cum sa solicitati azil

Republica Moldova a aderat la Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și la Protocolul acesteia din 1967 (denumite în continuare împreună Convenția din 1951), la Convenția din 1954 privind statutul apatrizilor (Convenția din 1954) și la Convenția din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie (Convenția din 1961) în 2012.

Direcția pentru Refugiați (DR), parte a Biroului Migrație și Azil (BMA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este autoritatea pentru refugiați responsabilă de:

  • înregistrarea solicitanților de azil și efectuarea procedurilor de stabilire a statutului de refugiat (SSR)
  • acordarea, revizuirea și retragerea protecției
  • înregistrarea solicitanților pentru statutul de apatrid și efectuarea procedurii de stabilire a apatridiei (PSA)
  • implementarea programelor de integrare
  • gestionarea asistenței financiare de stat acordate beneficiarilor.


Pe cine puteți contacta pentru a solicita azil?

Puteți contacta una dintre următoarele autorități:

Direcția Azil și Integrare și subdiviziunile teritoriale din cadrul Biroului Migrație și Azil
Adresa: bd. Ștefan cel Mare 124, Chișinău,
Linia Verde – (+373)  022 – 820-007;

Telefon  : (+373) 022 276-901;
Fax: (+373) 022 276-901

Poliția de Frontieră la orice punct de trecere a frontierei din Republica Moldova
Linia Verde – (+373) 022- 259-717
Site:
 http://www.border.gov.md/index.php/en/

Birouri de poliție, ofițeri de la locul de detenție

Dacă solicitați azil la Poliția de Frontieră, birourile de poliție și penitenciar sau centrul de detenție, cererea dumneavoastră va fi înaintată Direcției Azil și Integrare.


Ce se întâmplă după depunerea solicitării de azil?

Direcția Azil și Integrare vă va înregistra cererea, vă va stabili identitatea, vă va adresa câteva întrebări de bază și vă va elibera un act de identitate provizoriu valabil pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru un termen ulterior de 30 de zile, până la adoptarea deciziei finale aferente cererii dumneavoastră.

Veți fi cazat la Centrul de cazare temporară, unde veți locui pe toata perioada desfășurării procedurii de azil.

Examinarea cererii dumneavoastră de azil de către Direcția Azil și Integrare va dura până la 6 luni sau mai mult.

Direcția Azil și Integrare trebuie să vă invite la un interviu timp de 21 de zile din momentul depunerii cererii de azil. În timpul interviului, consilierul de decizie vă va adresa întrebări cu privire la informațiile furnizate în cererea dumneavoastră, inclusiv informațiile despre identitatea dumneavoastră, despre modul în care ați venit în Moldova, despre motivele pentru care ați părăsit țara de origine sau alte țări în care ați trăit și motivele pentru care nu vă puteți întoarce în acea țară. În timpul interviului aveți dreptul să fiți asistat de un traducător și un avocat.

În cazul în care cererea dumneavoastră de azil este respinsă de către Direcția Azil și Integrare, aveți dreptul să contestați decizia la cele trei niveluri de jurisdicție. Șederea dumneavoastră în calitate de solicitant de azil pe teritoriul Republicii Moldova continuă să fie legală pe toată durata procedurii.