Asistența juridică


Inspectoratul General pentru Migrație

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 Mun. Chişinău, MD-2005

Telefon: +(373) 22 272-203

Linia verde: 0 800 015 27

Puteți apela gratuit (24/24) de pe orice telefon mobil sau fix de pe teritoriul Republicii Moldova

E-mail: [email protected]

Site: igm.gov.md


Centrul de Drept al Avocaților (CDA)

Dacă sunteți refugiat sau solicitant de azil, puteți solicita asistență juridică. CDA Vă poate ajuta în cazuri legate de solicitarea azilului și statutul legal în țară, dreptul familiei, acte, certificate de naștere, precum și integrarea în comunitățile locale, mutarea în alte țări, înscrierea copiilor la școală etc.

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 8, mun. Chișinău, MD-2009

Telefon: (+373) 022 240-899

Linii telefonice pentru asistență juridică: (+373) 60 23 89 27, (+373) 360 96 67 60, (+373) 60 72 26 83, (+373) 68 82 81 80, (+373) 60 48 47

GSM: (+373) 60574848

E-mail: [email protected]

Site: https://cda.md/index.php/ro/