حمل و نقل

به دلیل وضعیت اضطراری بهداشتی ناشی از پاندمی کووید-19 مرزهای زمینی بسته است. علاوه بر این، در داخل اکوادور هنوز محدودیت‌های رفت و آمد بین شهرها وجود دارد.
  برای برنامه ریزی هرگونه سفر به شهر دیگر، زمان حرکت وسایل نقلیه را مستقیماً در پایانه‌های زمینی بررسی کنید.
امن‌ترین کار سفر با اتوبوس‌هایی است که از پایانه‌های زمینی حرکت می کنند.
در زیر اطلاعات کلی در مورد هزینه‌های بلیط اتوبوس بین شهری را به شما ارائه می دهیم:
تولکان-کیتو (پایتخت اکوادور): 6 دلار به شمال و 7 دلار به جنوب
تولکان- ایبارا : 3 دلار
تولکان-آمباتو: 10 دلار
تولکان- ریوبامبا : 13 دلار
تولکان-مانتا: 20 دلار
تولکان- گوایاکیول : 17 دلار
تولکان- اوئکییاس: 22 تا 25 دلار
اوئکییاس-  گوایاکیول : بین 5.5 تا 7 دلار
اوئکییاس-کیتو: بین 15 تا 17 دلار