هایاس (HIAS)

HIAS برای پناهندگان و جمعیت مهاجر که در موقعیت آسیب پذیری قرار دارند، حمایت روانی و راهنمایی اجتماعی، کاری و قانونی ارائه می‌دهد.
شما می توانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت 08:00 الی 17:00 با شماره های زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره‌های:

096 316 1400

02 382 5770

شماره‌های تماس با واتس‌اپ:

099 246 2019
099 246 2020

برای ارسال پیام به واتس‌اپ روی یکی از لینک‌های زیر کلیک کنید:

https://wa.me/593992462019 – https://wa.me/593992462020