ادغام در جامعه محلی

ادغام در جامعه محلی مناسب ترین گزینه برای پناهندگان است. این پروسه، روندی مترقی است که به تلاش پناهندگان، پناهجویان و جامعه میزبان نیاز دارد.

در بسیاری از موارد، کسب تابعیت از  کشور میزبان،  هدف از این روند است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ( ACNUR) و سازمان‌های همیار از طریق کمک های معیشتی از ادغام افراد در جوامع محلی حمایت می‌کنند.

لازم به ذکر است که شما حقوق و وظایفی مشابه شهروندان اکوادوری دارید. در صورت نیاز به اطلاعات در مورد نحوه دسترسی ب خدمات می توانید وارد این لینک شوید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راه‌های ادغام، می‌توانید با شماره‌های  ACNUR تماس بگیرید.