من زیر 18 سال سن دارم و به مراقبت های پزشکی نیاز دارم، چه کار کنم؟

در اکوادور خدمات بهداشتی رایگان است. شما می توانید به این خدمات شامل، خدمات مربوط به سلامت جنسی و سلامت باروری، بدون توجه به اینکه چند سال دارید، در کدام کشور متولد شده اید و اینکه آیا مدارکی دارید یا خیر، دسترسی داشته باشید.
آنها باید بدون توجه به اینکه والدین یا نمایندگان قانونی یا شریک زندگی شما همراه شما هستند یا خیر، به شما رسیدگی کنند.

برای اطلاعات بیشتر وارد این لینک شوید.