ویزا

اگر در اکوادور هستید و می خواهید وضعیت مهاجرت خود را قانونی کنید، باید برای یکی از ویزاهای اقامت موقت یا دائم درخواست دهید. برای این کار به یک سری شرایط نیاز دارید که شامل پاسپورت معتبر، گواهی سوابق کیفری، پرداخت هزینه درخواست و صدور ویزا و برخی شرایط خاص برای هر ویزا می باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره حقوقی با دفتر دادآوری عمومی یا سازمان امور پناهندگی نروژی تماس بگیرید. برای موارد نقض حقوق با دفتر دادآوری مردمی تماس بگیرید
در زیر میتوانید اطلاعات مورد نیاز برای ویزاها را بیابید:


مرکوسور

مدارک مورد نیاز

عکس رنگی

گذرنامه معتبر و فعلی

اصل گواهی سابقه کیفری از کشور مبدا یا کشوری که در پنج سال گذشته در آن سکونت داشته اید، ترجمه شده، با مهر تائید (آپوستیل شده) یا قانونی شده است. یکصد و هشتاد (180) روز اعتبار از تاریخ صدور گواهی تا آخرین ورود ذینفع به کشور محاسبه خواهد شد. گواهی‌های صادر شده توسط دولت‌های فدرال تا زمانی معتبر خواهند بود که سوابق کیفری را در سطح ملی درک کنند. این مدرک فقط برای افراد بالای 18 سال لازم است.

در صورت لزوم، مقامات مربوطه از شما مدارک دیگری را تقاضا می کنند.

هزینه ها

پرداخت هزینه های کنسولی (فرم درخواست ویزا: 50 دلار آمریکا؛ ویزای مجاز: 200 دلار آمریکا)


ویزای آمپارو (ازدواج)

مدارک مورد نیاز

عکس جدید پشت زمینه سفید

گذرنامه معتبر و فعلی: اصل و کپی

اقامت منظم در کشوری که ویزا از آنجا صادر می‌شود

اصل گواهی سابقه کیفری از کشور مبدا یا کشوری که در پنج سال گذشته در آن سکونت داشته اید، ترجمه شده، (آپوستیل شده) شده یا قانونی شده است. این مدرک فقط برای افراد بالای 18 سال لازم است.

تائید اعتبار راه‌های امرار معاش قانونی که امکان معیشت شما در کشور را فراهم می‌کنند،   معادل پایه حقوق یکپارچه کارگر به طور کلی (SBU) برای هر ماه معیشت. برای اثبات این امر می‌توان استشهادی به یک مقام دولتی ارائه داد.

پرداخت هزینه ( هزینه های خدمات کنسولی و دیپلماتیک ).

در صورت لزوم، مقامات مربوطه از شما مدارک دیگری را تقاضا می کنند.

کودکان زیر 18 سال:

در مورد متقاضیان صغیر (زیر 18 سال)، شناسنامه کودک به صورت آپوستیل یا قانونی شده و در صورت لزوم ترجمه شده ضمیمه خواهد شد.

کپی گذرنامه ها، مهاجرت های به روز شده و اقامت منظم والدین متقاضی، در صورتی که والدین یا یکی از آنها در کشور نباشند، باید وکالت نامه یا مجوز مخصوص اپوستیل یا قانونی شده و در صورت لزوم ترجمه شده، تحویل داده شود.

هزینه‌ها

هزینه درخواست ویزا 50 دلار است.

هزینه صدور ویزا 200 دلار است.

برای سالمندان (بالای65 سال) یا افراد دارای 30 درصد معلولیت یا بیشتر، 50٪ معافیت وجود دارد.


ویزای کار

مدارک مورد نیاز

عکس

اصل و کپی گذرنامه معتبر و فعلی.

اقامت منظم در کشوری که ویزا از آنجا صادر می‌شود

اصل گواهی سابقه کیفری از کشور مبدا یا کشوری که در پنج سال گذشته در آن سکونت داشته اید، ترجمه شده، آپوستیل شده یا قانونی شده. یکصد و هشتاد (180) روز اعتبار از تاریخ صدور گواهی تا آخرین ورود ذینفع به کشور محاسبه خواهد شد. گواهی‌های صادر شده توسط دولت‌های فدرال تا زمانی معتبر خواهند بود که سوابق کیفری را در سطح ملی درک کنند. این مدرک فقط برای افراد بالای 18 سال لازم است.

تائید اعتبار ابزارهای قانونی امرار معاش که امکان معیشت متقاضی و خانواده تحت تکفل او را فراهم می‌کند. مطابق با پروتکل اعتبار بخشیدن به معیشت قانونی که معیشت متقاضی و خانواده وابسته به او را در فرآیندهای ویزا توجیه می‌کند.  موافقت‌نامه وزارتخانه 0000085 که می‌توانی در لینک زیر دانلود کنید:

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/Protocolo-para-acreditar-medios-de-vida-lícitos.pdf

هزینه‌ها

هزینه درخواست ویزا 50 دلار است.

هزینه صدور ویزا 400 دلار می باشد.

معافیت 100٪ در سطح ملی برای افراد دارای معلولیت برابر یا بیشتر از 30٪ با ارائه کارت معلولیت صادر شده توسط وزارت بهداشت عمومی اکوادور اعمال می‌شود.