بازگشت داوطلبانه

بازگشت باید داوطلبانه و عاری از هرگونه شرط اقتصادی، فیزیکی یا روانی باشد که افراد را مجبور به بازگشت به کشور مبدا خود می کند.
قبل از بازگشت، داشتن اطلاعات عینی در مورد شرایط فعلی در کشور مبدا مهم است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیگر راه حل‌های  بادوام روی این لینک کلیک کنید.