Kiyès ki ladan l?

Twa enstitisyon gouvènman an patisipe nan pwosesis azil la:


Komisyon Imigrasyon ak Refijye Kanada (IRB)

Komisyon Imigrasyon ak Refijye Kanada (IRB) se pi gwo tribinal administratif endepandan Kanada. Li responsab pou pran desizyon ki byen rezone sou zafè imigrasyon ak refijye, avèk efikasite, jistis e selon lalwa. Yon fwa ou fè demann azil ou a avèk otorite yo (IRCC oswa CBSA), IRB pral pran desizyon sou demann azil ou a epi sou si w kalifye pou pwoteksyon refijye nan peyi Kanada.

 • Telefòn: +1-613-995-6486
 • Sit entènèt
 • Adrès: 344 Slater Street, 12th Floor, Ottawa, ON Canada K1A 0K1
 • Lè yo ouvè: lendi a vandredi soti 8:30 am jiska 4:30 pm

Biwo rejyonal:

Rejyon Lès: Monreyal

 • Adrès: 200 René-Lévesque Boulevard West, Guy Favreau Complex, East Tower, Room 102, Montreal, Quebec H2Z 1X4
 • Telefòn: +1-514-283-7733 or +1-866-626-8719

 

Rejyon Santral: Toronto

 • Adrès: 74 Victoria Street, Suite 400, Toronto, Ontario, M5C 3C7
 • Telefòn: +1-416-954-1000

 

Rejyon Lwès: Vancouver

 • Adrès: Suite 1600, Library Square, 300 West Georgia Street, Vancouver, B.C., V6B 6C9
 • Telefòn: +1-604-666-5946 or +1-866-787-7472

 

Calgary, Winnipeg, Edmonton

 • Telefòn:
  • +1-866-787-7472
  • oswa +1-604-666-5946

Imigrasyon, Refijye ak Sitwayènte Kanada (IRCC)

Imigrasyon, Refijye ak Sitwayènte Kanada (IRCC), yon depatman nan gouvènman Kanadyen an, trete premye etap demann azil ou a si ou te soumèt demann azil ou anndan peyi Kanada e se pa nan yon Pò Antre. Epitou se IRCC ki trete pèmi travay ou ak renouvèlman Dokiman Demandè Pwoteksyon Refijye w la si l te ekspire.

 • Telefòn: +1-888-242-2100
 • Sit Entènèt
 • Lè yo ouvè: Liy telefòn yo ouvè lendi a vandredi soti 8è nan maten rive 4è nan aprèmidi (lè zòn pa w la)

Ajans Sèvis Fwontyè Kanada (CBSA)

CBSA se yon ajans gouvènman lwa federal ki responsab kontwòl fwontyè, respè lwa imigrasyon, ak sèvis ladwàn nan peyi Kanada. Si w te fè yon demann azil nan ayewopò a, sou fwontyè tèrès a oswa si w te travèse fwontyè a ilegalman pou antre Kanada, CBSA se òganizasyon gouvènman an ki pral kòmanse trete demann azil ou a.

 • Telefòn
  Apèl nan peyi Kanada
  Rele gratis +1-800-461-9999
  Apèl ki pa nan Peyi Kanada
  W ap peye frè kominikasyon long distans
  +1-204-983-3500
  +1-506-636-5064
 • Imel: [email protected]