Dwa ak Devwa

⬇️ Chwazi yon icon anba a pou aprann plis sou dwa moun k ap cheche azil yo ak refijye yo ⬇️