Nou kontan ke ou vizite sit entènèt nou an

UNHCR Mexico - Ede pou refijye ak moun k ap chèche azil la

ACNUR, ajans Nasyonzini pou refijye yo te kreye sit entènèt sa a nan objektif pou enfòme epi oryante moun ki fè demann azil ak moun ki gentan refijye nan peyi Meksik.

Men sa w ap jwenn sou sit entènèt sa a:

Si w ta renmen gen plis enfòmasyon, kontakte ACNUR nan peyi Meksik.

📞 Telefòn gratis: 800 226 8769 / 800 283 2718
📱 WhatsApp: +52 55 7005 5950
📧 Oswa sou imel sa a[email protected]

Men orè travay yo:
Lendi a jedi 9:00 nan maten a 4:30 nan laprèmidi
Vandredi 9:00 nan maten a 2:00 nan laprèmidi

Tout sèvis nou yo GRATIS

Ou ka antre sou paj Facebook El Jaguar pou w kapab jwenn enfòmasyon epi pou yo ka reponn kesyon ou yo. 

Pa bliye, si w gen yon ijans, ou dwe rele nan 911