Nou kontan w ap vizite sit nou an

UNHCR Mexico - Ede pou refijye ak moun k ap chèche azil la

Nou salye nou!

Ajans Nasyonzini pou Refijye yo (ACNUR) te kreye sitwèb sa a pou founi enfòmasyon ak konsèy bay solisitan yo ak refijye yo nan Meksik.

Si ou pè retounen nan peyi w paske lavi w an danje, ou kapab mande pwoteksyon kòm refijye nan peyi Meksik. Sou sitwèb sa a, ou pral kapab ranseye w sou sa w dwe fè pou w fè yon demann pou w vin yon refijye nan peyi a, w ap konn ki enstitisyon ki kapab ede w, e w ap aprann konn dwa ak responsablite ou genyen.

Si w ta renmen gen plis enfòmasyon, kontakte ACNUR nan peyi Meksik.

Telefòn gratis: 800 226 8769
WhatsApp: +52 55 7005 5950
oswa nan imèl apre a: [email protected]

Men orè travay yo:
Lendi a jedi 8:30 am a 5:30 pm
Vandredi 8:30 am a 12:00 pm

Pa bliye, si w gen yon ijans, ou dwe rele nan 911.

Enstitisyon ki rele El Jaguar la kapab ba w enfòmasyon epi reponn kesyon w yo sou paj Facebook li a.