Magangalyo Indonesia

Waa kuma qaxooti?

Qaxootigu waa qof waddankiisa uga soo cararay baqdin sal leh oo laga qabo cadaadis ku salaysan jinsigiisa, diintiisa, dhalashadiisa, xubinnimada koox bulsho oo gaar ah, ama ra’yi siyaasadeed. Qaxootigu ma awoodo ama ma rabo inuu ku laabto dalkiisa sababtoo ah Qaranku ma awoodo ama ma rabo inuu ka ilaaliyo isaga/iyada cadaadis.

Waa kuma magangalyo doon?

Magangelyo-doonku waa qof codsaday qaxootinimo, laakiin aan weli helin go’aan ah in isaga/iyada loo aqoonsaday qaxoonti iyo in kale. Magangelyo-doon ahaan, UNHCR waxay soo faragelin doontaa maamulka Indonesia si ay kaaga ilaaliyaan masaafurin dalkaagi hooyo. Waa inaad u hogaansantaa sharciyada Indonesia oo aad ixtiraamtaa caadooyinka, caadooyinka, iyo dhaqanka deegaanka. Haddii aad dembi dembi ka gasho gudaha Indonesia, waxaa lagu oogi doonaa oo lagu ciqaabi doonaa sida uu qabo sharciga Indonesia. UNHCR ma faragelin doonto ama iskuma dayi doonto inay ka hortagto in lagugu soo oogo dembi haddii aad dembi gasho laakiin waxay kuu gudbin doontaa hay’ad gargaar sharci si aad u hesho wakiil sharci.

Sideen magangelyo uga codsadaa Indonesia?

Haddii aad rabto inaad magangelyo weydiisato Indonesia, waa inaad marka hore iska diiwaan gelisaa UNHCR oo aad soo gudbisaa Foomka Codsiga Xaaladda Qaxootinimo (Refugee Status Determination (RSD). Xaaladda Coronavirus awgeed, adeegyadan waxaa lagu sameeyaa meel fog oo keliya.

Waa maxay xuquuqdayda iyo waajibaadkaya iyo waajibaadkayga magangalyo doon ama qaxoonti ahaan Indonesia?

Qaxooti ahaan ama magangalyo doon ahaan, waxaad Indonesia ku leedahay xuquuq gaar ah. Waxa kale oo lagaa filayaa inaad raacdo sharciyada deegaanka iyo caadooyinka oo aad leedahay waajibaad iyo waajibaad inta aad joogtid. Waxaad kala tashan kartaa hagitaan dheeraad ah buug-gacmeedka laga helay halkan:https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2018/12/know-your-rights-handbook.pdf  

Xogta la xidhiidha


Related information

<< Back to Indonesia homepage >> Select another country on our Help page