Ogaysiis

Nidaamka Cusub ee Balanta

 • Laga bilaabo 15 Agoosto 2022, Fadlan kuso gudbi su’aalaha shakhsiyadeed iyo codsiyada ballanta la-talinta ee aragtida ah oo aad kula kulmi doonto UNHCR Indonesia adigow isticmaalaya foomka cusub ee KOBO, halkan riix: unh.cr/62c2a30b5
 • Dhamaan Codsi kasta ee la xiriira la-talinta waa in aad kuso gudbisaa tixraaca KOBO ee kor ku xusan. Ka dib marka aad so dirto codisigaaga ballanta la-talinta , Fadlan sug fariinta xaqiijinta ee UNHCR ama wicitaankeeda taas oo ay kuugu war gelin doonaan taariikhda iyo waqtiga khaaska ah ee ballantaada. 
 • Fadlan kaalay xarunta UNHCR Indonesia marka la gaaro taarikhda iyo waqtiga ballantaada. Ma awoodi doono  qaabilaada dadka yimaada xarunta UNHCR ballan la’aan  
 • Fadlan ku dir dhamaan codsiyada la xiriira kiiskaska shakhsiyadeed  ee UNHCR indoneisa adiga oo isticmaalaaya foomka cusub ee KOBO.   
 • UNHCR ma aqbali doonto wicitaanka iyo fariimaha la xiriira kiisaska ee lagu soo diro taleefanka. 
 • UNHCR ma aqbali doonto warqadaha iyo dokomentiyada.  Warqadaha iyo dokomentiyada waxaa lagu so diri karaa cinwaanka iimeylka hoos ku xusan.  
 • Fadlan ku so dir codsigaaga KOBO hal mar oo keliya.  Hadii aad rabto in aad so dirto hal codsi ka badan, fadlan so dir hal foom oo KOBO ah mowduuc kasta. Fadlan dooro mowduuca ku haboon codsigaaga.  
 • Codsiyo badan oo isla hal mowduuc ah, ama codsiyo si qaldan loo so diray, waxa ay sababi doontaa jawaabta oo soo daahda.   
 • UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waxaa lagala xiriiri karaa kanaalada soo socda: 
 • Cinwaanka iimeylka UNHCR ee so dirista dokomentiyada : [email protected] 
 • Arrimaha la xiriira Sharciga ee UNHCR : 0811 9840 643 
 • CWS Hotline (xaalada deg-deg ah ee caafimaadka) : 0811 8161 511 
 • CRS Hotline (GBV) : 0811 9670 250 
 • CRS Hotline (caawimaadda dhaqaale) : 0811 1499 871 

* Lambarada hotline ka waxaa loo qoondeeyey ujeedooyinka loogu talagalay iyo mana ku siin doonaan jawaab la xiriirta weydiimaha kiisaska shaqsiyadeed.     

 • Fadlan booqo oo hel macluumaad iyo xog dheeraad ah : 
 • Turn.IO (WhatsApp Chatbot) : +62 2150 889 670 
 • Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa lacag la’aan. Haddii aad aragtay khiyaano ama musuqmaasuq, ama haddii lagu waydiiyo lacag ama wax kale oo lagu beddelanayo adeegyada fadlan u soo sheeg: 
UNHCR staff, or UNHCR partner  Email: [email protected] PSEA: +62 811 1902 363 UNHCR Inspector General’s Office: [email protected], +41227398844 www.unhcr.org/php/complaints.php 

UNHCR Indonesia 

15 August 2022