Technikai azonosító használata egészségügyi ellátások eléréséhez

Ki adhatja ki a technikai azonosítót?

Az Ukrajnából menekülők egészségügyi ellátására vonatkozó speciális rendelkezéseket az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

A magyar egészségügyi ellátórendszerben és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) az elsődleges azonosító. Ebből következően az egészségügyi szolgáltató első feladata arról meggyőződni, hogy a beteg rendelkezik-e TAJ számmal. Ha a beteg nyilatkozik, hogy TAJ számmal nem rendelkezik és Ukrajnából menekül, az egészségügyi szolgáltató az EESZT útján technikai azonosítót generál. A technikai azonosítót tehát az EESZT vonatkozó szolgáltatása generálja, amelyet az egészségügyi szolgáltató használ.

Az egészségügyi szolgáltató továbbá a technikai azonosítóhoz rendelten a következőket rögzíti:

  1. a) azt a tényt, hogy a beteg menekülő,
  2. b) a beteg okmányának azonosítóját, típusát,
  3. c) a beteg természetes személyazonosító adatait.

A rendelet 2. § (6) bekezdése szerint az EESZT az Ukrajnából menekülőnek minősülés tényét (fenti a) pont) közhitelesen tartalmazza.

Ennek következtében nincs szükség arra, hogy a kormányablakok kiállítsanak technikai azonosítót. Az Ukrajnából menekülő személy a technikai azonosítót az első egészségügyi ellátás igénybevételekor a szolgáltatótól kapja meg.

Kötelesek-e az egészségügyi szolgáltatók technikai azonosítót kiállítani?

A fent bemutatott módon ha a beteg nyilatkozik, hogy Ukrajnából menekül és nem rendelkezik TAJ számmal, úgy az Egészségügyi szolgáltató köteles az EESZT útján technikai azonosítót generálni.

Az egészségügyi szolgáltató továbbá köteles a technikai azonosítót írásban közölni a beteggel. A betegek tájékoztatást kapnak, hogy az igazolást tartsák magukkal és használják ugyanazt a technikai azonosítót bármely jövőbeli egészségügyi ellátás során.

Ezen a weboldalon egészségügyi szolgáltatóként részletes lépéseket talál a technikai azonosító létrehozásához: Tudnivalók az Ukrajnából menekülők adatainak rögzítéséről – ESZFK

A magyar nyelvű kézikönyvet itt találja: Házi Gyermekorvosok Egyesülete – A gyermekekért, a gyermekorvosokért! (hgye.hu)

Milyen előnyökkel jár a technikai azonosító birtoklása az menedékes jogállással rendelkező személy számára?

Az EESZT oldaláról a technikai azonosító célja, hogy az Ukrajnából menekülő személyek a magyar állampolgárokhoz hasonló magasszintű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, egyes elkerülhetetlen technikai korlátok mellett.

A technikai azonosító használatával ha a beteg más egészségügyi szolgáltatónál részesül egészségügyi ellátásban, az egészségügyi szolgáltató hozzáfér a korábbi egészségügyi ellátásra vonatkozó (és ugyanazon technikai azonosítóhoz rögzített) adatokhoz. Az újabb egészségügyi szolgáltató továbbá ugyanezen technikai azonosítóhoz rendelten rögzíti az újabb ellátást (a magyar állampolgárok esetén használt TAJ helyett), biztosítva a későbbi orvosok és szolgáltatók általi hozzáférést.

Amennyiben a beteg a technikai azonosító kialakítását megelőzően részesült Magyarországon ellátásban, a korábbi ellátásaira vonatkozóan az EESZT-ben lévő (más azonosítóra rögzített) adatok a technikai azonosítóval is elérhetőek.

Ezen túl a technikai azonosító és a kapcsolódó EESZT szolgáltatás úgy került kialakításra, hogy alkalmas legyen jellemző státusz- és más változások kezelésére.

  • Ha a beteg új igazolványt kap (pl. az idegenrendészeti eljárásban új státusz megadása eredményeként), az EESZT nyilvántartása módosításra kerül, a technikai azonosító változatlansága mellett.
  • Ha a menekülőnek minősülő beteg TAJ számot szerez, úgy az EESZT-ben a technikai azonosítóhoz tárolt adatai a TAJ száma útján is elérhetőek.

Fentieken túl a technikai azonosító(t igazoló dokumentum) alkalmas az Ukrajnából menekülőként minősülés igazolására. Ez a jogalkotó által megállapított és módosított szabályok szerint biztosíthat egészségügyi ellátásra és más szolgáltatásokra jogosultságot.

Ha egy ügyfélkapus fiókkal rendelkező menedékes rendelkezik technikai azonosítóval, láthatja-e az EESZT nyilvános oldalát?

Az EESZT Lakossági Portál kormányzati elektronikus azonosítással és TAJ szám alapján azonosítja a felhasználókat. Ennek következtében csak TAJ számmal rendelkező felhasználók férnek hozzá a Lakossági Portál útján az Egészségügyi adataikhoz.

A TAJ számmal nem rendelkező személyek az EESZT-ben elérhető adataikről a kormányablakban tájékozódhatnak.