دفتر دادآوَری عمومی

دفتر  دادآوَری عمومی اکوادور( Defensoría Pública del Ecuador)  در زمینه جابجایی انسانی به همه افرادی که مایل به قانونی کردن وضعیت مهاجرت خود هستند، به متقاضیان وضعیت پناهندگی و پناهندگان، به افرادی که از ورود به کشور منع شده‌اند یا افرادی که به دلیل جرایم مهاجرتی تحریم شده‌اند، مشاوره حقوقی و حمایت مالی ارائه می کند.
در فرآیند پناهندگی، این خدامات ارائه داده می‌شود:
اطلاعات حقوقی در مورد شروط لازم برای ارائه درخواست خود برای وضعیت پناهندگی یا بی تابعیتی.
وکالت قانونی در  بررسی امور مربوط به کودکان و نوجوانان بدون همراه یا جدا از والدینشان؛ افرادی که با نوعی معلولیت زندگی می کنند، بازماندگان شکنجه و قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت.
کمک حقوقی در فرآیندهای ابطال یا  لغو وضعیت پناهندگی یا بی تابعیتی.
حمایت حقوقی در  مطرح کردن اعتراض در ستاد اداری.
حمایت قانونی از در خواست‌های الحاق خانواده.
همراهی قانونی در تمدید ویزای بشردوستانه متقاضی و پناهنده به رسمیت شناخته شده توسط دولت اکوادور.
می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید:

ایمیل:  [email protected]

فرم:  https://www.defensoria.gob.ec/?page_id=22794
خدمات حضوری: جهت آگاهی از نکات مربوط به خدمات روی این لینک کلیک کنید: https://www.defensoria.gob.ec/?page_id=22777
یا با این شماره‌ها تماس بگیرید:
پیچینچا:  099 9939 124 / 0992 456 915
گوایاس:  0992 456 872 / 0992 299 836
ایمبابورا:  0996 763 551 / 0999 835 934
کرچی:  0994 962 554 / 0992 456 901
اسمرالداس:  0994 173 388 / 0992 456 913
مانتا:  0961 998 929 / 0992 456 908
ال‌اورو: 0999 560 230 / 0982 061 147 / 0992 456 912
ساکومبیوس:   0993 782 916 / 0992 456 860
آسوای 0993253724 / 0997936178:
لوخا:  0989 938 278 / 0992 087 407 /0992 456 915