باردار هستم، زیر 18 سال دارم و فرزندم قرار است در اکوادور متولد شود، چه باید بکنم؟

شما می توانید به خدمات بهداشت عمومی دسترسی داشته باشید که رایگان هستند، صرف نظر از اینکه کجا متولد شده اید، سن شما یا اینکه مدارک دارید یا خیر.
با خط تلفن با شماره 171 گزینه 1 تماس  رایگان بگیرید و برای معاینه بارداری وقت بگیرید.
اگر پسر یا دختر شما در اکوادور به دنیا آمده باشد، شما حق دارید که او را بدون درخواست اجازه یا مجوز ثبت نام کنید.

اینکه شما زیر 18 سال سن دارید به این معنی نیست که آنها می توانند شما را مجبور به ماندن در بیمارستان کنند یا از ثبت نام کودک جلوگیری کنند. اگر به کمک نیاز دارید، با دفتر دادآوری  مردمی  تماس بگیرید.