اطلاعاتى راجع به كميساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل در سوريه

نقش كميسيارى در سوريه چيست؟

هدف اصلی کمیسيارى حفاظت از حقوق و رفاه افرادی است که به دلیل جنگ و آزار و اذیت در کشورهای مبدأ خود مجبور به فرار شده اند وسعى برحفاظت از شرايط خوب آنها را. ما در سوریه دفاتری در دمشق،

 قامشلی، حلب، حمص، سویدا، طرطوس و دیرالزور داریم، وهر چهارده استان کشور را پوشش می دهند..

کمیساریای عالی پناهندگان در سوریه با ثبت نام پناهجویان در بانك إطلاعاتى خود، دسترسی به رویه های حفاظتی بین المللی را تضمین می کند. وتعيين اين كه آيا آنها واجد شرايط به دست آوردن صفت پناهندگى هستند

ياخير. كميسارياى اسنادی را در اختیار پناهجویان و پناهندگان قرار می دهد که بتواند  به

دستيابى مجوز اقامت در سوریه کمک کند. وكميسارياى عالی پناهندگان تنها آِّژانسى كه چنين خدماتى را به پناهندگان وپناهجويان در سوريه ارائه مى دهد .

به چه کسی کمک مى کنیم؟

کمیساریای عالی پناهندگان در سوریه به افرادى كه تابعیت سوری را ندارند وبه دلیل جنگ و آزار و اذیت کشور خود را ترک کرده اند و به دنبال حمایت بین المللی در سوریه هستند، کمک می کند.

حمايت بين المللى : نياز به حمايت بين المللى ( يا حمايتى كه هر كشورى را فراهم مى كند) زمانی که شخصی در خارج از کشور خود است، و نمی تواند به کشور خود بازگردد، زیرا در آنجا به دلیل جنگ و/ یا آزار و

اذیت در معرض خطر قرار می گیرد، و کشورش نمی تواند یا نمی خواهد از او محافظت کند، سر منشأ مى گيرد.

  • پناهجويان : پناهجو فردی است که به دنبال حمایت بین المللی است و درخواست او هنوز در حال بررسی است . در سوریه به پناهجویان کارت شناسایی صادر شده از كميسيارى داده می شود.

 

  • پناهندگان : پناهنده فردی است که به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، قادر نیست یا نمی‌ خواهد به کشور مبدأ خود

 

 بازگردد. در سوریه به پناهندگان کارت شناسایی داده شده كه  توسط  كميسيارى صادر می شود.

 

  • افراد بى تابعيت : افراد بى تابعيت أفرادى هستند كه هیچ ملیتی را ندارند. در نتیجه ممکن است در سوریه برای برخورداری از برخی حقوق خود با يك سرى مشکلاتی رو به رو مى شوند.

چگونه مى توان با كميسارياى پناهندگان در سوريه تماس گرفت؟