پیوند مجدد اعضای خانواده

UNHCR (کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان) تعدادی از سوالات را از افغان ها در مورد احتمال پیوستن مجدد به اعضای خانواده خود در خارج از افغانستان دریافت می کند. برنامه های پیوند مجدد اعضای خانواده ، واینکه کدام افراد ممکن است واجد شرایط این برنامه ها باشند، از سوی کشورهای متعدد ایجاد می شود. درخواست های به منظور دسترسی به این برنامه های از طریق UNHCR نه بلکه از طریق یک طرزالعمل که از سوی آن کشور تعیین شده است ارسال می گردد.

لینک ها به جزئیات برخی از برنامه های  پیوستن مجدد با خانواده در ذیل تذکر یافته است. UNHCR برای تجدید این فهرست کار می کند تا جزئیات برنامه های پیوستن مجدد با خانواده های سایر کشورها را شامل سازد. در عین حال، اگر به دنبال معلوماتی در مورد برنامه های  دوباره یکجاشدن با خانواده در کشور هستید که در زیر موجود نیست، لطفاً “پیوند مجدد با خانواده یا family reunification را در ویب سایت دولتی کشور که به آن علاقه دارید جستجو کنید.


معلومات مرتبط

<< بازگشت به صفحه اصلی پاکستان 
>> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید