خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پاکستان - کمک برای پناهندگان و پناهجویان

آغاز پروگرام در حمایت از بازگشت داوطلبانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای پناهندگان آفغان ثبت نام شده در ایران و پاکستان

اطلاعیه مهم
شماره جدید خط راهنمای دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در کویٹہ ۰۰۹۲۳۳۱۱۱۱۰۲۳۷ میباشد.
لطفا توجه داشته باشید که شماره های خطوط راهنمای قبلی (۰۰۹۲۳۳۳۷۸۱۹۶۰۱ و ​۰۰۹۲۳۳۳۰۷۹۲۹۶۹) با مشکلات فنی مواجه است و ممکن است اتصال محدودی در این دو شماره وجود داشته باشد.

حمایت از بازگشت داوطلبانه برای پناهجویان آفغانی ثبت نام شده که تصمیم به بازگشت از ایران و پاکستان به آفغانستان تحت برنامه تسهیل شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای بازگشت داوطلبانه دارند، از اول اگست ۲۰۲۲ آغاز می شود.

عودت کنندگان آفغانی که در مراکز عودت داوطلبانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران و پاکستان فورمٔه بازگشت داوطلبانه به وطن برای ایشان صادر شده است، واجد شرایط دریافت ۳۷۵ دالر برای فی نفر در مراکز تعیین شده در آفغانستان داده میشود.

آغازاین پروگرام با توجه به افزایش تصاعدی هزینه های حمل و نقل و زندگی در کشورهای میزبان و در داخل آفغانستان،برای کم کردن افزایش وخامت اوضاع اقتصادی و بشری در آفغانستان انجام گردیده است.

مانند قبل، این تعدیل / پروگرام ،هزینه های ترانسپورت و ادغام مجدد را اهتوا می کند.

به  همه حال، به پناهندگان ثبت نام شده آفغان یادآوری می شود که بازگشت به آفغانستان باید براساس انتخاب آزاد و آگاهانه باشد.

آیا شما اهل افغانستان هستید و تازه در پاکستان آمدہ اید؟ معلومات بیشر در مورد نو آمدگان در اینجا است۔ 

لطفاً به خاطر داشته باشید که همه خدمات UNHCR رایگان است. یگانه روش ارتباطی UNHCR از طریق  ایمیل ادرس، شماره های تیلیفونی  و خطوط خاص تیلیفون مستقیم منتشر شده در این سایت میباشد. اگر  کسی بگوید که در بدل پول با شما کمک خواهد کرد، این افراد از UNHCR نمایندگی نمی کنند.به صفحه وب سایت “ہیلپ (کمک)” پاکستان UNHCR ، آژانس پناهندگان سازمان ملل خوش آمدید. این صفحه برای ارائه اطلاعات مفید به افرادی که در پاکستان به دنبال حمایت هستند ، ایجاد شده است.  

اگر به دنبال اطلاعات ی مورد UNHCR در کشورهای خارج از پاکستان هستید از جمله دولت آمریکا ، کانادا ، ترکیه ، استرالیا ، افغانستان و دیگر کشورها ، می توانید این را در صفحات ہیلپ HELP ” آن کشورها بیابید. 

⬅️ پناهندگی در پاکستان

⬅️ بہ یو این ایچ سی آر و شرکای ما مراجع کنید

⬅️ اطلاعات مربوط به نو آمدگان

⬅️ پیوند مجدد اعضای خانواده

یو این ایچ سی آر مطمئن است کہ تمام معلومات در این وب سائیت کاملا درست میباشد۔ اطلاعات همچنان به روز می شوند.  


>> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید