خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پاکستان - کمک برای پناهندگان و پناهجویان

آیا شما اهل افغانستان هستید و تازه در پاکستان آمدہ اید؟ معلومات بیشر در مورد نو آمدگان در اینجا است۔ 

لطفاً به خاطر داشته باشید که همه خدمات UNHCR رایگان است. یگانه روش ارتباطی UNHCR از طریق  ایمیل ادرس، شماره های تیلیفونی  و خطوط خاص تیلیفون مستقیم منتشر شده در این سایت میباشد. اگر  کسی بگوید که در بدل پول با شما کمک خواهد کرد، این افراد از UNHCR نمایندگی نمی کنند.

به صفحه وب سایت “ہیلپ (کمک)” پاکستان UNHCR ، آژانس پناهندگان سازمان ملل خوش آمدید. این صفحه برای ارائه اطلاعات مفید به افرادی که در پاکستان به دنبال حمایت هستند ، ایجاد شده است.  

اگر به دنبال اطلاعات ی مورد UNHCR در کشورهای خارج از پاکستان هستید از جمله دولت آمریکا ، کانادا ، ترکیه ، استرالیا ، افغانستان و دیگر کشورها ، می توانید این را در صفحات ہیلپ HELP ” آن کشورها بیابید. 

⬅️ پناهندگی در پاکستان

⬅️ بہ یو این ایچ سی آر و شرکای ما مراجع کنید

⬅️ اطلاعات مربوط به نو آمدگان

⬅️ پیوند مجدد اعضای خانواده

یو این ایچ سی آر مطمئن است کہ تمام معلومات در این وب سائیت کاملا درست میباشد۔ اطلاعات همچنان به روز می شوند.  


>> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید