با یو این ایچ سی آر و شرکای ما مراجع کنید

اطلاعیه: برخی از شرکای ما ازاین به بعد قرار ملاقات حضوری در دفاتر خود را نمی پذیرند و برای تعیین یک وقت ملاقات باید با آنها تماس بگیرید. لطفاً برای معلومات درخصوص تعیین وقت ملاقات، جزئیات ذیل را در کنار شریک مربوطه مشاهده کنید.

می توانید از طریق تلفن ، ایمیل یا بازدید از وب سایت ما با UNHCR یا یکی از شرکای ما تماس بگیرید۔ در زیر می توانید تمام اطلاعات تماس و ساعات کار را پیدا کنید. لطفاً با دفتر مربوط به محل خود تماس بگیرید۔  


اسلام آباد، پنجاب و آزاد و جمو کشمیر ⬇

یو این ایچ سی آر 

تلفن: 📞 +92 300 501 8568
آدرس ایمیل: [email protected]
شمارہ کمک  یو این ایچ سی آر از دوشنبه-جمعه 8 صبح تا 8 بعد از ظهر و در شنبه کشنبه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میدھد۔ 

شارپ 

تلفن: 📞 +92 334 111 2004

:نشانی   خانہ 26 B ، کوچہ 687، سیکتر G-13/3، اسلام آباد  

:سایت اینترنتی https://sharp-pakistan.org/ 

شمارہ کمک شارپ 24 ساعت کار میدھد۔ 

ساعت کار ی دفتر:  دوشنبه-پنجشنبہ 9 صبح تا 4:30 بعد از ظهر و جمعہ  صبح تا 12:30 ظھر

برای ثبت نام: شارپ فقط قرار ملاقات های جدید را در تماس های تلفنی تعیین می کند. به درخواست های برنامه ریزی نشده رسیدگی نمی شود

برای بازدید لطفا تماس بگیری

051-2300811/

051- 2300812

از صبح ۸  تا ۱۲ ظهر، و ۲  تا ۴ بعد از ظهر دوشنبه تا پنجشنبه، و از صبح ۳۰: ۹ تا ۳۰: ۱۲ ظهر، جمعه


خیبر پختونخواہ ⬇

یو این ایچ سی آر 

تلفن: 📞 +92 300 858 5600 

شمارہ کمک یو این ایچ سی آر پروتیکشن دوشنبه-پنجشنبہ 8:00 صبح تا 4:30 بعد از ظهر، جمعہ 8:00 صبح تا 1:00 بعد از ظهر 

:آدرس ایمیل [email protected] or [email protected] 
نشانی: خانہ 1 ، گل مھر لین، یونیورستی تائون پیشاور  

ساعت کار  یو این ایچ سی آر  

دوشنبه-پنجشنبہ 8:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر 

شارپ 

تلفن: 📞 +92 300 858 0417 

شمارہ کمک شارپ پروتیکشن 7:00  صبح تا 10:00 بعد از ظھر

نشانی:

  گنداپور ھاوس (خانہ) نمبر 68-C2-A ، صاحبزادہ عبدل قیوم رود،  یونیورستی تائون پیشاور
:سایت اینترنتی https://sharp-pakistan.org/  
ساعت کار دفتر 10:00  صبح تا 3:00  بعد از ظھر 


بلوچستان ⬇

یو این ایچ سی آر 

تلفن: 📞 +92 333 781 9601 
: آدرس ایمیل [email protected] 

ساعت کار ی دفتر  9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظھر –  دوشنبه تا جمعه 

شمارہ کمک یو این ایچ سی آر 24 ساعت فعال میباشد 

سحر 

تلفن📞: 080099880  
خط تلفن 1 📞:03333512699
خط تلفن 📞 ?: 03168606243
شمارہ کمک سحر پروتیکشن 9:00 صبح تا 10:00 بعد از ظھر روزانہ فعال میباشد
:نشانی B#4، بخاری ستریت نزد ارباب سی این جی، سپینی رود، کوئتہ  
:آدرس ایمیل [email protected] 
:سایت اینترنتی https://seher.org.pk/ 

ساعت کار ی دفتر 9:00 صبح تا 5:00 بعد از

سحر فقط برای متقاضیان جدید از طریق تیلیفون وقت ملاقات تعیین خواهد کرد. هیچگونه قضیه های حضوری پذیرفته نخواهد شد. برای تعیین وقت ملاقات لطفا با شماره 080099880 از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر دوشنبه-جمعه تماس بگیرید.


سندھ ⬇

یو این ایچ سی آر 

تلفن: 📞 +92 300 501 8568 
: آدرس ایمیل [email protected] 
شمارہ کمک از  از دوشنبه تا جمعه 8 صبح تا 8 بعد از ظهر و در شنبه کشنبه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میدھد۔ 

شارپ  

تلفن: 📞 +92 334 111 2008 / 📞 +92 (021) 34811571

:نشانی B-204/A، بلاک 10 گلشن اقبال ، کراچی ستی، سندھ  
:سایت اینترنتی https://sharp-pakistan.org/ 
شمارہ کمک شارپ 24 ساعت فعال میباشد  

ساعت کار ی دفتر: 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظھر- دوشنبہ تا پنجشنبہ و جمعہ 8:30 تا 12:30 


اطلاعات مربوطه 

<< بازگشت به صفحه اصلی پاکستان 
>> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید