پناھندگی در پاکستان

اگر می خواهید در پاکستان برای پناهندگی اقدام کنید 

اگر نو در پاکستان آمدہ اید و میخواھید کہ برای پناهندگی در پاکستان درخواست کنید، بسته به موقعیت شما، باید بہ یو این ایچ سی آر یا شرکای ما مراجع کنید۔ بسته به موقعیت شما : 

  • اگر در اسلام آباد یا کراچی هستید – با شارپ SHARP تماس بگیرید 
  • اگر در کویته هستید – با سحر SEHER تماس بگیرید 
  • اگر در پیشاور هستید – با یو این ایچ سی آر  UNHCR تماس بگیرید 

شما می توانید تمام اطلاعات تماس با UNHCR و شرکای ما را در صفحه مخاطبین ما بیابید۔

لطفاً به خاطر داشته باشید کہ اگر در حال حاضر کارت اثبات ثبت نام (PoR) یا کارت شهروندی افغان (ACC آ سی سی (کارد) دارید ، واجد شرایط ثبت نام نخواهید باشید۔

اگر قبلاً در پاکستان درخواست پناهندگی جمع کرده اید 

اگر قبلاً برای پناهندگی درخواست کرده اید و بخشی از تمرینات ثبت نام شده توسط دولت پاکستان بوده اید و کارت اثبات ثبت نام (PoR) به شما داده شده است ، نیازی به درخواست مجدد برای ثبت نام ندارید. این کارت به شما اقامت قانونی موقت در پاکستان و آزادی تردد می دهد۔   


اطلاعات مربوطه 

<< بازگشت به صفحه اصلی پاکستان  >> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید