Kanada’da kimler mülteci koruması alabilir?

Mülteci koruması almak için, aşağıdaki nedenlerden en az biri nedeniyle zulme uğramaktan korktuğunuz için vatandaşı olduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkeye geri dönemeyeceğinizi göstermeniz gerekir (her başlık altında örnekler vardır): 

Irk veya milliyet

Örneğin, etnik veya dilsel bir azınlık grubunun parçası olduğunuz için zulme uğramaktan korkuyorsanız. 

Din

Örneğin, dini bir azınlığın parçası olduğunuz veya başka bir dine geçtiğiniz için zulme uğramaktan korkuyorsanız.

Belirli bir sosyal gruba aidiyet

Örneğin, cinsel yöneliminiz veya cinsiyetiniz nedeniyle şiddete maruz kaldınız veya aile bağlarınız nedeniyle zulme uğramaktan korkuyorsanız.

Siyasi görüş

Örneğin, bir gazeteci veya blog yazarısınız, bir insan hakları aktivistisiniz veya hükümet muhalifiyseniz ya da öyle görülüyorsanız.

Hayatınızın risk altında olması veya zalimce ve insanlık dışı muamele görmeniz

Toplumun genelinin karşılaşmadığı kişisel bir riskle karşı karşıya bulunuyorsanız. Örneğin, yerel polisinize suç faaliyetlerini bildirdiniz ve şimdi suçlular sizi hedef alıyor.

İşkence riski

Sizden bilgi almak veya sizi cezalandırmak için hükümet yetkilileri tarafından ( hükümetin emri veya onayı ile) ciddi zihinsel veya fiziksel zarara maruz bırakıldınız veya maruz bırakılma riskiniz varsa.