ஆஸ்திரேலியாவில் UNHCR

ஆஸ்திரேலியாவில் UNHCRயின் பங்கு என்ன?

அகதிகளுக்கான நிலை மற்றும் அதன் 1967 நெறிமுறை மற்றும்  1951 தொடர்பான  உடன்படிக்கைக்கு ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டது மற்றும் தஞ்சம் கோருவோர் மற்றும் அகதிகளின் பாதுகாப்பிற்கு சர்வதேச தரங்களை கடைபிடித்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் தஞ்சம் கோருகின்ற நபர்கள் தேசிய சட்டங்கள் மற்றும் தஞ்சம் நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். ஆஸ்திரேலியாவில் அகதி அந்தஸ்து தொடர்பான 1951 கோட்பாட்டை செயல்படுத்த தொடர்பாக ஒரு மேற்பார்வை பங்கு UNHCRக்கு உள்ளது.

Canberraவில் உள்ள UNHCR பிராந்திய பிரதிநிதித்துவம்

UNHCR யின் பிராந்திய பிரதிநிதித்துவம் Canberraவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் அடங்கும் பிராந்தியத்தில் அகதி உரிமைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் பின்வரும் பகுதிகளில் அடங்கும் Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu.

தொலைபேசி எண்: (+61) 2 6281 9100

மின்னஞ்சல்: [email protected]

இணையதளம்: www.unhcr.org/en-au/

முகவரி: 14 Kendall Lane, Canberra, ACT 2601 Australia

பார்வையாளர்கள் நியமனம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்க.