خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان استرالیا - کمک به پناهندگان و پناهجویان

نهاد پناهندگان سازمان ملل متحد است که وبسایت help.unhcr.org/Australia را برای اطلاع رسانی به پناهندگان و پناهجویان در استرالیا ایجاد نموده است.

در این وبسایت، اطلاعاتی در موارد زیر وجود دارد:

  • از کجا می توانید کمک بگیرید
  • چطور درخواست پناهجویی کنید
  • چطور مدارکم را به ثبت برسانم
  • چطور می توانم در مورد شرایط زمان بازداشتم گزارش بدهم
  • اسکان مجدد
  • کمیساریا در استرالیا

 

سلب مسئولیت مهم: اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ماهیتی کلی دارند و ممکن است در شرایط خاص قابل اجرا نباشند. ما به شما توصیه می کنیم با نمایندگی منطقه ای کمیساریا در کانبرا تماس بگیرید تا درمورد مسائل و نیازهای خاصی که ممکن است داشته باشید، مشاوره و/یا کمک بیشتری کسب کنید.