بازداشت

من به دلیل مهاجرت به استرالیا در بازداشت به سر می  برم. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دخالتی در تصمیم گیری در مورد صحت ادعاهای پناهندگی در استرالیا ندارد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که در تهیه درخواست پناهندگی خود از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرید. فهرستی از مشاوران مهاجرت معتبر را می توانید در وبسایت اداره ثبت آژانسهای مهاجرت استرالیا ببینید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از مراکز بازداشت مهاجرتی بازدیدهای مقطعی به عمل می آورد تا  بر نحوه رفتار با پناهجویان در زمان بازداشت مطابق با استانداردهای بین المللی نظارت کند، اما کمیساریا شکایات فردی در مورد شرایط بازداشت را مورد بررسی قرار نمی دهد.

اگر مشکلی در ارتباط با شرایط بازداشت خود دارید، می توانید با کمیسیون حقوق بشر استرالیا یا نهاد بازرس کشورهای مشترک المنافع تماس بگیرید:

کمیسیون حقوق بشر استرالیا

تلفن: 419 656 1300 (تماس محلی) یا 98888 9284 (02)

تله پرینتر: 241 620 1800 (رایگان)

فکس: 9611 9284 02

ایمیل: [email protected]

نهاد بازرس کشورهای مشترک المنافع

تلفن: 072 362 1300(تماس از تلفن همراه با نرخ تلفن همراه)

فکس: 0123 6276 (02)

اس ام اس: 662 266 0413 (نرخ تماس استاندارد اعمال می شود)

ایمیل: [email protected]